De siste seks månedene har 1209 personer søkt om offentlige gjeldsforhandlinger.


 

Det viser en oversikt fra Norsk Lysningsblad. Åpning av gjeldsforhandlinger blir offentlige i Brønnøysundregistrene. Registeret inneholder opplysninger om hvem som har fått innvilget gjeldsforhandlinger og gjeldsordning. Dersom krav er forankret i offentlig skatter og avgifter, eller en straffedom, kan det ikke åpnes offentlige gjeldsforhandlinger.

LES OGSÅ: Slik fikk Kåre en økonomisk omstart

2500 saker
Det siste året er det registrert i underkant av 2500 slike saker. Oslo er det fylket med desidert flest gjeldssaker mens Sogn og Fjordane ligger på bunn. Fortsatt er det menn som preger sakene som åpnes. Felles for dem som søker gjeldsforhandlinger og gjeldsordning er at det sannsynligvis ikke finnes andre løsninger enn personlig konkurs.

Må ta initiativ
For å få en offentlig ordning er det skyldneren selv som må ta initiativ, og i mange tilfeller kommer dette reelle initiativet for sent. Husk at dess tidligere du tar kontakt med dem du skylder penger, dess raskere får du kanskje en frivillig løsning på plass.

Dette kreves
For å få åpnet gjeldsforhandlinger må du oppfylle flere krav.
Du må være varig ute av stand til å betjene gjelden din innenfor rimelige grenser.
Du må ha forsøkt å komme til en løsning med kreditorene.
Du kan ikke ha hatt gjeldsordning tidligere.

De beste løsningene
I Bank2 er den klare oppfatningen at tidlig initiativ gir de beste løsningene. Samtlige som søker bistand i Bank2 – og får innvilget dette – refinansierer all misligholdt gjeld gjennom ett nytt lån, som også fungerer som en økonomisk omstart. I denne løsningen forsvinner betalingsanmerkningene umiddelbart misligholdtet er gjort opp. En slik privat ordning blir ikke registrert i noen registre. En gjeldsordning står offentlig oppført så lenge den varer, normalt i fem år.

LES OGSÅ: Slik ryddet ekteparet opp i økonomien