Nå er fellesferien i full gang, men visste du at mange av oss opplever feriepress? Verst er det blant trønderne.

Det er cirka 4,2 millioner voksne nordmenn (over 18 år) og drøyt 16 prosent av oss som oppgir at vi føler feriepress om sommeren. Det tilsvarer over 650 000 personer. Størst er presset i aldersgruppen 18-44 år hvor rundt 23 prosent oppgir at det er viktig å vise omgivelsene at man har vært på ferie. Disse føler at omgivelsene forventer at de drar på ferie, og da gjerne en litt ordentlig en. Tallene fremkommer i en undersøkelse Infact har gjort for Bank2.

Tvinges på tur

Resultatet av feriepresset er at mange ender opp med å ta ferier de ikke har råd til. I Bank2 ser vi at folk bruker mer penger i ferien enn de burde, og dette gjenspeiles utover høsten da regningen for kalaset skal betales. Mange tar vann seg over hodet i ferien, og vi ser mer mislighold, mer inkasso og flere betalingsanmerkninger. Dette presset halveres i aldersgruppen 45-64 år, og undersøkelsen viser ytterligere en halvering når man passerer 65 år. Kanskje har det med mer selvtillit for egne valg dess eldre mann blir.

De som opplever det største presset har den mest sårbare økonomien. Dette er unge og småbarnsforeldre som opplever at det er forventninger fra alle hold om at de drar på ferie. Svært mange reiser til sydligere strøk, og slike turer koster vanligvis langt mer enn det lommeboken tillater.

Jeg hadde ventet at det største feriepresset er i Oslo. Undersøkelsen viser imidlertid at 20 prosent av befolkningen i trøndelagsfylkene opplever feriepress, mens mindre enn 15 prosent oppgir det samme i Oslo. Hvorfor det er slik kan man bare spekulere i.

Trøndere har det værst

Det positive er at flertallet i Norge ikke opplever feriepress. Men bryter man tallene ned på mennesker som påvirkes av et ytre press, er det svært mange. Om 650 000 nordmenn drar avgårde på ferie fordi omgivelsene forventer det, er det beklagelig. Folk må ta ferie som de har råd til, og holde seg innenfor de økonomiske rammene man har. Regninger har en lei tendens til å hope seg opp etter sommeren, og det kan være greit å ta med seg før ferien starter.

Les også: Ber småbarnsforeldre prioritere gjeld i ferien.

Med ønske om en god sommer,

Frode Ekeli

Les mer om denne saken på VG