Finanstilsynet advarer mot tilbydere av forbrukslån som ikke har konsesjon i Norge.

Finanstilsyn over hele Europa samarbeider og utveksler informasjon om selskaper som opererer uten tillatelse. I midten av juli sendte Finanstilsynet ut følgende varsel om en ny aktør som driver utlånsvirksomhet i Norge uten konsesjon:

LES OGSÅ: Så mange utsettes for ID-tyveri

Ikke godkjennelse
«Finanstilsynet advarer mot utlånstilbud markedsført av FJ-Kapital. Finanstilsynet har mottatt opplysninger om at FJ-kapital tilbyr utlån markedsført via e-post.
Finanstilsynet gjør oppmerksom på at FJ-kapital ikke har godkjennelse til å drive utlånsvirksomhet i Norge, og foretaket har derfor ikke nødvendig godkjennelse i henhold til norsk lov. Dette innebærer at Finanstilsynet ikke har tilsyn med selskapet eller har godkjent de aktiviteter som selskapet utfører. Finanstilsynet anbefaler derfor å ikke inngå avtale med FJ-kapital».

På Finanstilsynets sider ligger "svartelisten" i samarbeid med andre Finanstilsyn i Europa

På Finanstilsynets sider ligger «svartelisten» i samarbeid med andre Finanstilsyn i Europa

Selskapet som FJ-Kapital tilbyr refinansiering, og lån til bil, studenter og egenkapitallån i forbindelse med boligkjøp, noe som i Norge ansees som svært uetisk og uansvarlig med tanke på lovverket om egenkapital.

Her kan du lese om de ulike finansieringsmulighetene til Bank2, som har konsesjon fra Finanstilsynet.

Dårlig norsk
Nettsidene til FJ Capital finnes i en norsk versjon. Det er imidlertid helt tydelig at oversettelsen minner mer om Google Translation enn at en nordmann har forfattet den norske teksten. Det er heller ingen kontaktinfo i Norge, men et telefonnummer som sender kunden(e) til Monaco.

Forholdsregler
Dette er den andre markedsadvarselen Finanstilsynet utsteder i år. Den forrige var i februar mot selskapet BancaClub. De landene som opplever flest useriøse aktører er Frankrike, Belgia, Storbritannia, Italia og Bulgaria.

Finanstilsynet advarer nordmenn og oppfordrer publikum til å være på vakt med følgende og generelle forholdsregler:

Sjekk opp foretaket – uansett hvor tillitsvekkende den som ringer eller sender e-post er

Be alltid om å få tilsendt skriftlig informasjon før du eventuelt aksepterer et tilbud

Stol ikke på en internettside uten å sjekke opp foretaket på Finanstilsynets nettsider

Oppgi aldri bankkontonummer eller tilgangsinformasjon til din nettbank

BILDE ØVERST: Morten Baltzersen, sjef i Finanstilsynet