– Som bedriftsleder er menneskene du jobber med ofte den viktigste ressursen du har. Spesielt gjelder dette i små- og mellomstore selskaper hvor det kan være veldig kritisk om en ansatt blir borte, understreker Einar Christian Van Doorn, salgssjef i Eika Forsikring.

Lange ventetider i det offentlige helsesystemet og sykefravær kan koste bedriften store summer, i hvert fall om den sykmeldte sitter på kompetanse det er vanskelig å erstatte på kort tid.

– Derfor samarbeider vi med Vertikal Helse, og har satt sammen en forsikring som kan bidra til at den ansatte kommer seg raskt tilbake i jobb, sier Van Doorn og utdyper:

– Denne helseforsikringen kan ses på som et tillegg til den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, og sørger for raskere og bedre behandling enn man ellers ville fått. Så fort du har en henvisning fra en lege, sender du den til Vertikal Helse, og så er prosessen i gang.

Her er Einar Christian Van Doorns gode grunner til at du bør tegne helseforsikring for dine ansatte:

1. Rask vurdering
Den ansatte får spesialistvurdering innen 10 virkedager.

2. … og behandling
Den ansatte får behandling/operasjon innen 10/20/28 virkedager, avhengig av hvilken forsikring bedriften har valgt.

3. Personlig oppfølging
Den ansatte får tett oppfølging av en medisinsk rådgiver før, under og etter behandling.

4. Gode vilkår
Pris på forsikring er uavhengig av alder, kjønn og livsstil. Utgifter relatert til behandling, reise og opphold dekket.

5. Faglig kvalitetssikring
Et uavhengig medisinsk råd sørger for kvalitetssikring av sykehus og leger som blir brukt. Forsikringen dekker også en uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt.

Stadig flere bedrifter tegner helseforsikring
– Helseforsikringen gjelder alle fysiske sykdommer som ikke krever øyeblikkelig hjelp, og dekker fysioterapi og kiropraktorbehandling når det er nødvendig. Behandlingen gjøres på sykehus eller hos en spesialist i Norge eller resten av Europa, forteller van Doorn.

I dag er det en halv million nordmenn som har helseforsikring gjennom bedriften de er ansatt i.

– Vi opplever at stadig flere benytter seg av slike forsikringsløsninger som en del av en god personalpolitikk, avslutter Van Doorn.

Prat med oss om forsikring til din bedrift!

Ansatte er din viktigste ressurs

Ta godt vare på dem med gode personalforsikringer og helseforsikring.

– Trygghet og personlig service er viktig for oss

Derfor valgte Raufoss Tak & Blikk AS bilforsikring fra Eika.

– Før eller senere skjer det en skade

En god ansvarsforsikring har berget mange bedrifter fra å gå dukken.