– Det høres kanskje rart ut, men noen få kilometer har mye å si. Storbankenes rådgivere sitter gjerne i Oslo. Den geografiske avstanden gjør at de ikke har samme oversikt over hva som skjer her, og dermed ikke like godt beslutningsgrunnlag når de skal vurdere søknader, forteller en av våre bedriftsrådgivere.

Gode søknader får avslag i storbankene

– I fjor hadde vi en kunde som skulle kjøpe en næringseiendom som hadde ligget ute til salg lenge. Kunden hadde tidligere søkt en av de nasjonale bankene om finansiering, men fikk avslag. Konklusjonen til storbanken var at eiendommen ikke var attraktiv i markedet. Vår konklusjon var derimot stikk motsatt.

– Næringseiendommen var faktisk blant de mest attraktive i Strømmen. Det var andre forhold enn pris som gjorde at den ikke hadde blitt omsatt. Vi kjente godt til området og historikken der, og innvilget finansiering. Kunden fikk ta over – og leide ut til solide aktører med én gang. Avvisningen fra storbanken var rett og slett skivebom.

Smidigere system og «kortreiste» beslutninger

Det finnes mange tilsvarende eksempler på at nasjonale banker har sagt nei til gode søknader, som han senere har sagt ja til. Større kunnskap om lokalt næringsliv er hovedgrunnen, men også må noe må tilskrives smidigheten som finnes i sparebankene kontra storbankene.

– Jeg tror de nasjonale bankene ofte må forholde seg til svært rigide retningslinjer. Siden de driver nasjonalt, må også retningslinjene være nasjonale – og er dermed ikke tilpasset lokale forhold.

Slik som i tilfellet med finansieringen av næringseiendommen?

– Ja. Hos oss er det kortere vei mellom rådgiver og endelig beslutningsmyndighet. Som lokalbank har vi mulighet til å se bak tallene. Vi kan rett og slett tenke litt utenfor den «aksepterte boksen» til storbankene, forklarer vår bedriftsrådgiver.

Like mye rådgiver som bankmann

Som finansrådgiver for bedriftsmarkedet kommer man svært tett på flere bransjer.

– Det er ingen andre posisjoner innen næringslivet som kommer så tett på den operasjonelle siden av en bedrifts virksomhet. Når en kunde kommer til oss, setter vi oss ned og snakker om absolutt alt rundt forretningsvirksomheten. Fordi vi snakker med mange forskjellige kunder i ulike bransjer, lærer vi også veldig mye selv.

Denne lærdommen kan rådgiveren overføre til kunder i andre bransjer.

– Når vi ser hvordan ting gjøres i en bransje, organisatorisk eller på andre måter, prøver vi å ta det videre til andre kunder. Fordi vi kjenner så godt til næringslivet hender det også ofte at vi knytter kunder sammen, og fungerer som en nettverksbygger. Helt konkret kan det være at vi har en kunde som leter etter en samarbeidspartner: om vi kjenner noen som passer, setter vi de i kontakt.

Viktig for oss at kundene gjør det bra

Når rådet kommer fra lokalbanken kan kunden føle seg trygg på at det er i deres beste interesse.

– Mens finansbankenes eksistens er tuftet på å generere et størst mulig overskudd til aksjonærene, har vi som mål å sikre driften av banken og å gi tilbake til lokalsamfunnet. Gode råd fra oss gjør at kunden tjener bedre, og blir en sikrere betaler.

– Det viktigste for oss er derfor at kundene våre gjør det bra.

Planer om å utvide?

Vokser bedriften din? Eller har du behov for større plass til dine ansatte? Ønsker du kanskje å investere i et nytt byggeprosjekt? Eller trenger du nytt produksjonsutstyr?

Vi kjenner næringslivet der du er. Snakk med oss om finansiering, så finner vi en løsning.

– Viktig beslutninger bør tas over en kopp kaffe

Kristian Akervold (38) er hjemflyttet sivilingeniør, kornbonde, skogeier og Flå-entusiast. Når han skal snakke om økonomi, slenger han innom banken en tur.