Skuespilleren kan alt om pengesløsing. Som alkoholiker gikk det mye penger til restaurantmiddager, alkohol og drosjer. Et samlivsbrudd gjorde privatøkonomien enda verre. Bank2 har satt igang en nasjonal kampanje som handler om at alle kan gå på en gjeldssmell. Julie Winge er skuespiller og foredragsholder. Snart har hun vært tørrlagt i fire år og hun legger ikke skjul på sin alkoholavhengighet. Hun bor utenfor Oslo sammen med sine to barn og det mangler ikke på engasjement, spesielt når det kommer til rusavhengighet.  Winge er forfatteren av boka “FYLLIK”.

LES OGSÅ: Avdekker mer spillavhengighet

Foredrag
Tobarnsmoren bruker en del tid på foredrag der hun forteller om livet, preget av fyll og fest. Hun er ikke moraliserende, men opptatt av at både ungdom og foreldregenerasjonen forstår hva som skjer når man beveger seg inn i et univers med utprøving og til slutt avhengighet.
– Som alkoholiker hadde jeg et høyt pengeforbruk. Tok taxi til alle steder jeg skulle. Det var så enkelt bare å ringe etter taxi. Det gikk mye penger på restaurantbesøk og kostbar alkohol, sier hun.

Pappvin
Etterhvert som partyfaktoren avtok ble dyre dråper erstattet med langt rimeligere pappvin.
– Det var mye billigere å være hjemmeværende alkoholiker, sier hun selvironisk.

LES OGSÅ: Slik vil Bank2 nå dårlige betalere

Winge presiserer at det alltid var mat i kjøleskapet og at ungene heldigvis ikke så henne beruset. Hun erkjenner at det er brukt store beløp opp gjennom årene for å tilfredsstille avhengigheten. Et samlivsbrudd påvirket dessuten økonomien til det verre.

Rydder i økonomien
Akkurat nå prøver hun å rydde opp slik at hverdagen kan bli bedre og mer forutsigbar økonomisk. Hun håper kreditorer viser vennlighet og ettergir gjeld.
– Jeg er i sluttfasen av en slik prosess. Jeg håper virkelig at det går i orden. Det er viktig med ryddighet i privatøkonomien. Får jeg dette på plass blir det bedre, sier hun.

FOTO er hentet fra juliewinge.blogg.no