Skattemyndighetene kan ikke kreve inn tilleggsskatt før klagebehandlingen eller et eventuelt søksmål er avsluttet.

Øyeblikkelig virkning
Den nye ordningen innføres med umiddelbar virkning fra 11. desember 2015, ifølge Finansdepartementet. Samtidig presenterer finansminister en ny lov som planlegges innført 1. januar 2017. Den innebærer at skattemyndighetene må akseptere flere unnskyldninger fra skatteytere når det vurderes tilleggsskatt (straffeskatt).

Vanskelig livssituasjon
Det blir dessuten mulig å påklage bindende forhåndsuttalelser, og skatteytere skal ha begrunnelse for alle vedtak. Finansministeren foreslår også at det skal tas større hensyn til skatteytere i en vanskelig livssituasjon.

Skattetrøbbel
Tusenvis av privatpersoner havner hvert år i skattetrøbbel, og hittil har skatteetaten hatt mulighet til å gi opptil 60 prosent straffeskatt og kreve inn de ekstra pengene selv om det foreligger klage.

Rettssikkerhet
Forslaget til ny lov skal senere behandles av Stortinget, men Siv Jensen sier til Dagens Næringsliv at hun ikke regner med at noen partier vil stemme mot lovforslaget, som bedrer rettssikkerheten til skatteyterne.

Skatteetaten opplyser til Dagens Næringsliv at 8487 personer i fjor fikk tilsammen 141 millioner kroner i tilleggsskatt.

Les også:
Slik sletter du en betalingsanmerkning
Her kan du lese om hva refinansiering er – egentlig

FOTO AV SIV JENSEN: Ilja C. Hendel