Ansvarsforsikring

Bedriftens ansvar som bruker eller eier av fast eiendom, ofte omtalt som huseieransvar, er inkludert i forsikringen. Om bedriften driver med transport kan du også kjøpe speditøransvarsforsikring.

Bedriftsforsikring
 • Kombinert forsikring som omfatter maskiner, inventar, løsøre og varer, samt ansvar for drift av virksomheten.
 • Forsikringen dekker tap som følge av stopp i produksjonen og omfatter vann-, brann- og innbruddskader.Bedriftsforsikring dekker også:
  • bedrifts- og produktansvar ved ting- og personskader
  • rekonstruksjon av arkiver, datafiler og lignende
  • ryddingsutgifter etter skade
  • lagring og destruksjon av miljøfiendtlig avfall etter skade
  • vinduer og skilt
  • egen innredning i leide lokaler
  • underslag, bedrageri, ran og overfall
Forsikring av bolig til utleie

Forsikringen dekker blant annet:

 • brann-, vann-, innbrudds- og naturskader
 • utgifter til riving og rydding
 • tap av husleieinntekter
 • ansvar som eier av eiendommen
Butikkforsikring

Butikkforsikringen omfatter maskiner, varer og løsøre, samt ansvarsforsikring og avbruddstap i 18 måneder. Butikkforsikringen kan enkelt tilpasses din bransje. Du kan blant annet:

 • utvide forsikringen med dekning for egen bygningsmessig innredning
 • utvide erstatningsbeløp for datautstyr over 150 000 kroner
 • velge sesongvarierte forsikringssummer
 • kjøpe tilleggsforsikringer for lønn til medarbeidere
Formueskadeforsikring

Vi anbefaler denne forsikringen til alle virksomheter som driver med konsulent- og rådgivingstjenester. Det gjelder:

 • rådgivende ingeniør, tekniske konsulenter og arkitekter
 • IKT-konsulenter
 • revisorer og regnskapsførere
 • de som har styreansvar
Huseierforsikring
  • Forsikringen dekker brann-, vann- og innbruddskader.
  • Skreddersys etter bedriftens behov.

Forsikringen dekker:

  • utgifter til riving og rydding
  • tap av husleieinntekter
  • hageanlegg og hageredskap
  • rettshjelp for privatpersoner
  • ansvar som eier av eiendommen
  • påbud fra offentlig myndighet
  • glass og sanitetsporselen i fellesarealer
Kontorforsikring

Forsikringen omfatter maskiner og løsøre på kontoret, samt kontoransvar og avbruddstap i 18 måneder. Det betyr at du får erstattet forskjellen mellom forventet driftsresultat uten skade, og det faktiske driftsresultatet med skade. Du kan også utvide med tilleggsforsikringer og økte erstatningsgrenser.

Kontorforsikring dekker også:

 • brann-, vann- og innbruddsskader
 • vinduer og skilt
 • egen innredning i leide lokaler
 • underslag, bedrageri, ran og overfall
Driftskreditt for deg som driver landbruk En driftskreditt gir deg større fleksibilitet i hverdagen, og gjør at du står bedre rustet til å håndtere en ujevn kontantstrøm. Den kan utgjøre inntil 40 prosent av oppgjørsbeløpene det siste kalenderåret. Du betaler kun renter for den delen av kreditten som er benyttet.

ABC i bedriftsforsikring

Dette må du tenke på når du skal forsikre ditt nyetablerte selskap.