Arbeidsmaskinforsikring

Arbeidsmaskinforsikringen dekker skader på gravemaskiner, anleggsmaskiner og andre maskiner som brukes i næringsvirksomheten.

 • Forsikringen kan omfatte ansvar, brann, tyveri og kasko med og uten maskinskade
 • Du kan i tillegg forsikre tilhengere, redskaper og maskiner uten fremdrift.

Les mer

Drosjeforsikring

Du kan velge mellom ansvar, ulykke, delkasko eller kasko. Du som drosjeeier er sikret erstatning også om din sjåfør er skyld i skader som normalt ikke ville vært dekket av forsikringen.

 • Ekstrautstyr inntil 60.000 kroner er inkludert i kasko.
 • Forsikringen kan utvides til å omfatte avbrudd inntil 3.000 kroner per dag.

Les mer

Næringsbilforsikring

Forsikringen kan omfatte ansvar, ulykke, delkasko, kasko og Næringsbil Pluss vårt beste alternativ som også inkluderer maskinskade.

 • Mulighet for utvidet leiebilsdekning og totalskadegaranti.
 • Egne varer og verktøy for inntil kr 60.000 er inkludert.

Les mer

Storbilforsikring

Du er også sikret erstatning selv om din sjåfør er skyld i skader som normalt ikke ville vært dekket av forsikringen.

 • Psykologisk førstehjelp ved skade er inkludert.
 • 20 prosent rabatt om det kun er eier som kjører bilen.

Les mer

Tilhengerforsikring

Tilhengerforsikringen kan omfatte brann, delkasko eller kasko. Velger du kasko kan du også velge å legge til avbruddsforsikring.

 • Velt og utforkjøring dekkes uten bonustap.
 • 20 prosent rabatt om det kun er eier som kjører bilen.

Les mer

Forsikring av varer under transport

Forsikringen dekker skader på både varer og utstyr. Du får også erstattet tapt fortjeneste. Vi tilbyr tre ulike transportforsikringer:

 • Transport bedrift: Transport av handelsvarer med ekstern transportør
 • Transport egen bil: Årsforsikring for medbrakt utstyr og egne varer med egen bil.
 • Transport engangs: Enkeltforsendelser av varer og løsøre. Benyttes også for privatpersoner ved forsikring av flyttegods

Les mer

Tips når en skade oppstår

Ring politiet 02800 ved
 • Personskader
 • Hærverkskader
 • Brann,- innbrudds- og tyveriskader
 • Dyrepåkjørsler (eller viltnemda)
Kollisjonsskader
 • Fyll ut skademelding på stedet
 • Husk registreringsnummer på motparts kjøretøy
 • Noter navn og telefonnummer til eventuelle vitner
 • Ta gjerne bilde av kjøretøyene og deres posisjon i veibanen
Taksering og reparasjon
 • Skade må meldes før kjøretøyet kan settes på verksted for taksering/reparasjon. Dette da verkstedet må ha skadenummer
 • Dersom du /kunde er momspliktig for det aktuelle kjøretøyet skal mva betales direkte til verksted
 • Dersom du har gravd eller gjort skade på kabel/ledning/rør med din arbeidsmaskin, anbefaler vi at du tar kontakt med vår skadeavdeling før du gjør opp overfor skadelidende
Glass 
 • Med delkasko eller kasko dekkes reparasjoner eller skifte av glassrute i henhold til vilkår
 • Ved ruteskift er egenandel på 2 000 kroner personbil. For bobil, se egne vilkår

Redning

 • Med delkasko eller kasko har du dekning for redning til nærmeste verksted som kan reparere skaden
 • Egenandel for redning på 500 kroner
 • Ring Falck 02222 eller Viking 06000
Hjelp i utlandet 
 • Ring SOS International på +45 70 10 50 50

Sikre verdiene dine

Bedriftens kjøretøy representerer store verdier og er et viktig verktøy for deg som næringsdrivende. Hos oss kan du også medforsikre varer og verktøy i bilforsikringen.

Velger du vår beste forsikringsløsning, Næringsbil Pluss, får du leiebil i hele reparasjonsperioden, utvidet dekning for maskinskade og totalskadegaranti.

Meld skade

Hos oss melder du skader på ditt bedriftskjøretøy ved å sende inn skademelding eller du kan ringe oss.

Telefon: 03850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema