Drosjeforsikring

Du kan velge mellom ansvar, ulykke, delkasko eller kasko. Du som drosjeeier er sikret erstatning også om din sjåfør er skyld i skader som normalt ikke ville vært dekket av forsikringen.

  • Ekstrautstyr inntil 60.000 kroner er inkludert i kasko.
  • Forsikringen kan utvides til å omfatte avbrudd inntil 3.000 kroner per dag.

Dette dekker forsikringen

Kasko Delkasko Ansvar
Vognskade x
Taksameter og kommunikasjonsutstyr x
Utvidet totalskadegaranti x
Ekstrautstyr inntil 60 000 kroner x
Ransforsikring x x
Brann x x
Tyveri x x
Glass x x
Redning x x
Ansvar x x x
Rettshjelp x x x

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer – vi er her for å hjelpe deg!

Tilleggsforsikringer

Med våre tilleggsforsikringer kan du skreddersy din forsikring etter de ønsker og behov du har. Tabellen nedenfor viser hvilke tilleggsforsikringer du kan velge mellom på de ulike forsikringsalternativene.

Kasko Delkasko Ansvar
Avbrudd x
Ekstrautstyr over 60 000 kroner x
Fører og passasjerulykke x x x
Godsansvar x x x