Med kompetente rådgivere, nærhet til kundene og god kunnskap om lokale markedsforhold er vi bedre rustet enn de fleste til å lykkes. Med god forståelse for deg og din virksomhet skaper vi verdier gjennom det vi kaller aktiv kundeomsorg. Oppsummert handler det om helhetlig økonomisk rådgiving og hjelp til å ta gode valg for fremtiden. Vi vil være en drivkraft for lønnsomhet, vekst og utvikling for både deg og vårt lokalsamfunn.

Lokalbanken som sparringspartner – Vi hjelper til med å gjøre det enkelt, lønnsomt og mer effektivt for alle som driver egen virksomhet.

Vi er en fullservicebank som tilbyr gode løsninger innen finansiering, forsikring, pensjon og betaling.

Bli kunde
For å bli bedriftskunde i banken, ta kontakt med oss for en prat for å få nærmere opplysninger om fremgangsmåte og informasjonsbehov. I hovedsak vil vi kreve følgende dokumenter før kundeforhold kan registreres: firmaattest, vedtekter og kunderegistreringsskjema.

Ved ønske om finansiering vil vi ha behov for ytterligere dokumentasjon slik som opplysninger om formål for finansiering, forretningsplan og regnskap siste 3 år.

Kontakt oss gjerne!

Lurer du på noe, eller trenger hjelp?
Vi vil gjerne snakke med deg
Åpningstider:
Mandag-fredag: 08:30-15:30

+47 24 13 20 60
post@bank2.no

Bli kunde hos oss

For å bli bedriftskunde hos oss trenger vi litt informasjon om deg som vi har samlet i et skjema. Noen av disse må vi hente inn på grunn av lovgivning om hvitvasking. Skjemaet er en pdf som man kan fylle ut direkte på PC/Mac eller gjennom telefonen. Etter at skjemaet er utfylt sender du det til oss på post@bank2.no.