En rekke banker og kortutstedere mottar nå sperreanbefaling av ytterligere 35 000 norske betalingskort. Kortene er ennå ikke misbrukt, men det mistenkes at de kan bli det i løpet av kort tid.


Totalt har Nets nå sendt ut sperreanbefaling av 45 000 norske betalingskort som alle har det til felles at de er benyttet ved den samme nettbutikken. Antallet inkluderer også betalingskort som allerede er utløpt, eller tidligere er blitt sperret. Nets har anbefalt banker og kortselskaper om å sperre alle kort som er benyttet ved den internasjonale nettbutikken siden begynnelsen av 2015.

Mistanke
Nets’ anbefaling om å sperre betalingskortene, baserer på en grundig analyse av transaksjonsdata som inngår i vårt overvåkingssystem, som vi driver for bankerne. På bakgrunn av dette er det fattet mistanke om at en internasjonal nettbutikk kan ha blitt kompromittert. Det er kortselskapene, som f.eks. Visa og MasterCard som står for oppfølgingen og undersøkelsen av nettbutikken som mistanken retter seg mot. Kortselskapene har ennå ikke bekreftet Nets’ mistanke.

Nets har ingen direkte relasjon til den angjeldende nettbutikk som man mistenker er blitt utsatt for en hendelse som gjør at kortdata er kommet på avveie og Nets kan ikke offentliggjøre navnet på foretaket.

— Med den siste sperreanbefalingen så mener vi at det dekker alle norske kort som omfattes av vår overvåking og kan være omfattet av denne kompromitteringen. Dersom det viser seg at flere av de kortene vi overvåker kan være omfattet, så vil vi naturligvis agere på dette, sier Marius Markant, som er en av Nets’ spesialister innen kortsvindel.

Kortene sperres for å forhindre misbruk
Flesteparten av kortene som Nets nå anbefaler sperret er ikke blitt misbrukt. Dette er ett preventivt tiltak for å forhindre ytterligere misbruk.

— Vi har sett en klar sammenheng mellom økt misbruk og handel hos den aktuelle nettbutikken, sier Markant.

Ved en preventiv utskiftning av kort som det mistenkes kan bli misbrukt, vil banker, kortselskaper og butikker oppnå betydelige reduksjoner i tap på grunn av handel med stjålne kortopplysninger.

— I tillegg vil forbrukerne slippe de heftelsene det er å oppleve at kortdata er på avveie, opplyser Markant.

De fleste forsøk på misbruk stoppes
Overvåkingssystemet som Nets benytter, baserer seg på opplysninger fra mer enn 18 millioner kort utstedt av banker og kortselskaper i seks land. Totalt er det mer enn 1 milliard transaksjoner som årlig blir analysert og som danner grunnlaget for selskapets tjenester innen kortovervåking.

— Løsningen vi benytter inneholder en kombinasjon av en rekke ulike faktorer og regler som er etablert i våre systemer. I tillegg er det basert på adferd og handlingsmønster for tidligere kjente svindelsaker. Men for at løsningen hele tiden skal lære, blir alle nye svindelmetoder registrert fortløpende. Dette betyr at vi også kan avdekke en del svindelforsøk i realtid, forteller Markant.

Nets er en ledende aktør i Norden innen håndtering av kortsvindel og avdekker daglig omtrent 1500 potensielle forsøk på kortsvindel.