Svært mange småbarnsforeldre bør revurdere eller droppe den kostbare ferien og i stedet nedbetale uoppgjort gjeld, oppfordrer administrerende direktør Frode Ekeli i i Bank2.

Tall fra Bisnode pr. 1. juni viser at 250 884 personer har en eller flere betalingsanmerkninger, og den samlete gjelden for disse er 50,6 milliarder kroner. I en fersk undersøkelse Infact har utført for Bank2 oppgir nær 30 prosent av befolkningen at årets skattepenger og feriepenger skal brukes på ferie.

10.000 flere
I gruppen 30-44 år oppgir 40 prosent at de ekstra pengene skal brukes på ferie. Dette er også den gruppen som har flest betalingsanmerkninger og inkassokrav mot seg. De siste fem årene har nær 10.000 flere i denne aldersgruppen blitt registrert med betalingsanmerkninger, og den misligholdte gjelden blant småbarnsforeldrene har i dette tidsrommet økt med tre milliarder kroner til totalt 16,3 milliarder kroner. Det siste året har anmerkninger falt med cirka 2600, mens den misligholdte gjelden har økt med drøyt 200 millioner kroner.

Analytiker Tore Lia i Bisnode opplyser at flere registreres som dårlige betalere i november og desember og at dette har sammenheng med overforbruk i sommermånedene.

Rekordnivå
– Den misligholdte gjelden er på rekordnivå, og småbarnsforeldrene topper statistikken. Skattepenger og feriepenger er på mange måter en tilleggsinntekt som spesielt mange småbarnsfamilier burde bruke til å nedbetale gjeld, sier Ekeli. Bank2 retter seg spesielt mot å bistå dårligere betalere. Samlet har banken siden starten i 2005 refinansiert 4,3 milliarder kroner til privatpersoner som har gått på en økonomisk smell.

Frode Ekeli
Frode Ekeli er adm.dir i Bank2

Mest penger i juni
– Juni er den måneden i året hvor det er mest penger blant folk. Dermed er juni også en gyllen anledning til å nedbetale misligholdt gjeld og annen forbruksgjeld. Ferier er som regel et pengesluk som kan forverre den økonomiske situasjonen. Samtidig har jeg forståelse for at mange har behov for ferie, men kanskje bruke mindre penger på ferie, sier han. I undersøkelsen oppgir mindre enn 18 prosent at de legger til side ekstrainntektene som feriepenger og skattepenger gir.

– Undersøkelsen avdekker at de unge under 29 år er mer ansvarlige, og enda flere unge oppgir at de vil spare. De unge virker som mer økonomisk ansvarlige enn før, sier Ekeli.

Sparer i Nord
Undersøkelsen viser at folk bosatt i Nord Norge sparer dobbelt så mye av feriepenger og skattepenger sammenlignet med innbyggerne i Oslo.
– Dette kan skyldes at Oslo er et pressområde hvor det er viktig å vise omgivelsene at man drar på ferie. Det er også i hovedstaden vi finner flest småbarnsforeldre med inkasso og betalingsanmerkninger, og mange av disse bør revurdere sine ferieplaner. Det å ha uoppgjorte krav mot seg er utmattende, og vi anbefaler alle med denne type krav om å gjøre opp så mye som mulig. Det gir bedre livskvalitet enn en kortsiktig og kanskje svært kostbar ferie, sier Ekeli.