Betaling til utlandet

Det er enkelt å gjøre betalinger i nettbanken.

Skal du gjøre betalinger til utlandet, kan du enkelt gjøre det via nettbanken. Her kan du velge mellom ulike betalingstyper, blant annet europabetaling, betaling til land utenfor Europa, vanlig- eller hastebetaling. Du kan også velge hvilken valuta du ønsker å betale i.
Når mottakers valuta ikke er tilgjengelig, anbefales å overføre i amerikanske dollar eller euro. Betalingen du gjør får den markedskursen valutaen har på det gitte tidspunktet.

 • Velg mellom tre alternativer for betaling av kostnader (mellom deg og mottaker).
 • Gir deg full kontroll på tidspunkt for betaling.
 • Utlandsbetalinger kan også sendes på fil.

Les mer

Lønnsutbetaling

Har du en mindre bedrift, ligger det en enkel lønnslistefunksjon i nettbanken. Første gang du bruker den registrerer du mottakers navn og kontonummer. Her kan du både legge til og fjerne mottakere. Du kan også endre beløp og forfallsdato.

Har bedriften eget lønnssystem kan man enkelt sette opp løsning for å sende lønnsbetalinger på fil. Ved å sende alle utbetalingene rett fra lønnssystemet til nettbanken, og godkjenne dem samlet der, sørger du for at alt blir betalt når det skal.

Reduserer risikoen for feil gjennom automatisering fra lønnssystem til utbetaling.
Sparer tid for deg ved at du slipper manuell registrering hver gang du skal utbetale lønn.

Betal med AutoGiro og Avtalegiro

Autogiro
AutoGiro er en betalingstjeneste mellom bedrifter. Her kan du sette opp en fast avtale mellom din leverandør og din bedrift.

Med AutoGiro får du:

 • Bedre likviditetskontroll
 • Daglig oppdatert betalingsstatus
 • Automatiske betalinger i nettbanken
 • Reduserte kostnader knyttet til forsendelse og etterbehandling av regninger

Avtalegiro
AvtaleGiro er en automatisk betaling av faste regninger. Dette kan for eksempel være bedriftens strømregning, husleie, avisabonnement og lignende. Med AvtaleGiro sørger banken for at regningene betales direkte fra nettbanken på forfallsdato av seg selv.

 • Du varsles i forkant av betalingen
 • Regningene betales alltid i tide, slik at du unngår purringer og gebyrer
 • Du har full oversikt og kontroll på bedriftens konto i nettbanken, eller gjennom kontoutskrift

Les mer om Avtalegiro

Utbetaling på fil (remittering)

Bedrifter med eget regnskaps-/økonomisystem kan enkelt sette opp betalinger på fil til nettbanken. Fordelen med dette er at du slipper å registrere samme faktura både i regnskapssystemet og i nettbanken. Ved å hente betalingsforslagene fra regnskapssystemet reduseres også muligheten for feilregistrering ved betalingene.

 • Bedriften kan sette opp filbetalinger både for innlands- og utlandsbetalinger.
 • Banken støtter både Telepay og DirRem som format, og har støtte for returfiler.
 • Bedriften kan velge å sende filer direkte til Nets via Nets Kundeportal.