I dag får folk tilbud om hjelp til praktisk talt alt mulig. Havner du i gjeldstrøbbel er tilbudet heller begrenset.


Bank2 er en av ytterst få private aktører som tilbyr bistand til folk som har kommet i økonomisk uføre. Vi gir deg her en guiding dersom du har behov for hjelp.

Anonymt
Det offentlige har ulike ressurser. Kommunene har som oftest en egen gjeldsrådgiver. Erfaringsmessig er det lang ventetid og tid er en kritisk faktor om du skylder penger. NAV har også gjeldsrådgivere. I tillegg har NAV en egen gjeldstelefon 800gjeld (800 45353) der publikum kan ringe anonymt og få råd og veiledning. Formålet med denne tjenesten er å motivere deg til å rydde opp gjennom selvhjelp.
I det private markedet er det  få gjeldsrådgivere.

LES OGSÅ: Flere spiller seg inn i gjeldsproblemer

Kompetente saksbehandlere
Siden oppstarten i 2005 har Bank2 spesialisert seg på å bistå personer som kommer i gjeldstrøbbel. Daglig arbeider rådgivere og saksbehandlere med utfordringer knyttet til en økonomisk omstart.

En rådgivers fremste oppgave er å få alt på bordet og prøve å vise vei ut av uføret. Dette betyr at du må være åpen og ærlig om hvilke økonomiske forpliktelser du har, fortelle om mislighold og hva som er netto lønn/ytelser i måneden. Oversikt er stikkordet, og uten en sannferdig orientering er det vanskeliv å gi god rådgivning eller finne en løsning som er varig.

Forskjell
Det er litt forskjell på en offentlig gjeldsrådgiver og de private alternativene som finnes. Den offentlige rådgiveren kan gi deg gode råd, men ikke økonomisk bistand i form av refinansiering. Det kan en privat rådgiver bidra til dersom du innfrir kravene til å få denne type belåning. Dersom du kvalifiserer til å få refinansiering vil samtlige kreditorer få oppgjør og du kan konsentrere deg om et hovedlån fremfor mange små lån.

LES OGSÅ: Slik rammer betalingsanmerkningen

Ta et endelig oppgjør
Det å innfri all misligholdt gjeld blir som å ta et endelig oppgjør med fortiden og se fremover. Dersom dette ikke er mulig står du ovenfor to valg; frivillig gjeldsordning (der alle kreditorer er med) eller tvungen gjeldsordning. Disse ordningene har en varighet på fem år. I praksis settes du under økonomisk administrasjon, og dukker det opp ekstra penger i denne perioden (arv, pengepremier etc) vil dette tilfalle kreditorene, også etter femårsperioden er utløpt.

Det viktgste rådet er at du må være motivert for å rydde i økonomien. Du må altså være motivert til å et oppgjør med deg selv om bli inspirert av målet – en ny start!

Ta gjerne kontakt med en av rådgiverne i Bank2 for en uforpliktende samtale.

Lykke til

Med vennlig hilsen

Frode Ekeli
adm.dir, Bank2