Med en månedslønn på 42300 kroner tjener du den norske snittlønnen.

Men det er fortsatt forskjell på menn og kvinner og lønn i arbeidslivet.

Følger utviklingen
Statistisk Sentralbyrå (SSB) følger lønnsutviklingen nøye, og også lønningene i ulike bransjer og næringer Her kan du lese mer om lønn til ulike grupper. Innen bygg-og anlegg er snittlønnen f.eks 39400 kroner, og drøyt 5000 kroner under snittet når alle bransjer er tatt med.

Vinner på deltid
Den gjennomsnittlige månedslønnen til menn er 44900 kroner mens kvinner har en månedslønn på 38800 kroner. Tallene speiler det totale arbeidsmarkedet og hensyntar både heltidsarbeid og deltidsarbeid.
Kvinner som arbeider deltid slår såvidt snittlønnen til menn med 100 kroner (34900). Ser man utelukkende på heltidsarbeidere er snittlønnen til menn på 45700 kroner måneden mens kvinnene mottar 40400 kroner.

Forskjell på 13200 kroner
En av de bransjene som kommer dårligst ut på lønnsstatistikken er ansatte innen hotell og restaurant med en snittlønn på 29200 kroner måneden. Til sammenligning tjener industriarbeidere 42400 kroner i snitt per måned.

(Kilde – Statistisk Sentralbyrå)
(Foto – Haakon B. Schrøder)

Har du tanker om hvorfor kvinner har mindre snittlønn enn menn…?

Les også:
Frekt å nevne egen lønn
Skrekk for postkassen
Ber småbarnsforeldre prioritere gjeld