Er du uenig i inkassokravet er det avgjørende at du bestrider kravet

– Inkassoselskapene er blitt veldig flinke til å følge opp skyldnere. Dersom man opplever kravet som uberettiget, må man gi beskjed om dette umiddelbart. Da blir kravet ført som tvistesak og inkassobyrået må ta opp dine innvendinger med kreditor før man kan fortsette inndrivningen, forklarer administrerende direktør Frode Ekeli i Bank2.

Forliksrådet

Selv om kreditoren er uenig i dine innvendinger, kan ikke inkassobyrået fortsette å drive inn pengene på ordinær måte med nye gebyrer og salærer. Da må kravet sendes til og behandles av forliksrådet som tar stilling til uenigheten.
– Vår oppfordring er alltid at man innleder dialog. I de fleste tilfeller løser saker seg greit når det blir en dialog mellom skyldneren og kreditoren, forklarer Ekeli.

”Point of no return”

Han understreker at skyldneren så snart som mulig tar kontakt med kreditor etter at man har mottatt faktura.
– I den daglige tidsklemmen med mange gjøremål kan man overse dette, og plutselig ligger inkassokravet i postkassen. Dette er også siste mulighet man har for å komme med innvendinger, og «point of no return», sier Ekeli. Han vet at krav fra inkassobyråer kan oppfattes som flaut og at det kan være pinlig å ta kontakt for skyldneren.

krav fra inkassobyråer kan oppfattes som flaut og at det kan være pinlig å ta kontakt for skyldneren

– Om man ikke vil ringe, kan man sende en epost til inkassobyrået og forklare hvorfor man bestrider kravet. Prosessen videre er nemlig kostbar og betaler man ikke kravet innen rimelig tid, blir det også ført opp som en betalingsanmerkning.

Hva betyr det?

– Det innebærer at man ikke får innvilget nye lån. Alle som gir lån og kreditter undersøker kundene opp mot nasjonale betalingsregistre, påpeker Ekeli.