Alle kan gå på en økonomisk smell. Og alle bør ha mulighet til en økonomisk omstart. Jeg ønsker deg velkommen til nettstedet min.bank2.no. Her skal vi ta for oss hverdagsøkonomi med et sideblikk du ikke alltid får andre steder. 

Hver dag kan vi lese økonomistoff på norske nettsteder. Personlig økonomi har etter hvert fått mye oppmerksomhet. Temaet preger hverdagen vår.  I Bank2 har vi siden 2005 konsentrert oss mest om de som faller utenfor, de som av en eller annen grunn trenger opprydning etter å ha møtt den økonomiske veggen.

Rundt 250 000 nordmenn står oppført med betalingsanmerkninger. Gjelden har aldri vært større hos norske husholdninger. På min.bank2.no skal vi fokusere på saker med vinklinger som er annerledes. Vi skal synliggjøre interessante og viktige temaer, og ikke minst løsninger for deg som står med begge bena i et gjeldskaos, eller har behov for andre løsninger for å komme over en midlertidig kneik.

I løpet av ti år har vi bistått tusenvis av nordmenn med refinansiering av misligholdt gjeld slik at disse etter en periode har blitt økonomisk friskmeldt. Det er ikke bare én gruppe mennesker som havner i økonomisk trøbbel. Vår egen statistikk viser at folk fra alle samfunnslag kan få utfordringer med privatøkonomien. Særlig utsatt er småbarnsforeldre som opplever kjøpepress, men også samlivsbrudd, arbeidsledighet, sykdom og generelt overforbruk er innganger til økonomiske livskriser.  Vår rolle er ikke å moralisere eller rette en advarende pekefinger mot noen. På dette nettstedet  skal vi speile ulike sider ved den personlige økonomien på en interessant måte, og som angår svært mange mennesker som ikke har mange å rådføre seg med.

Det er ikke bare én gruppe mennesker som havner i økonomisk trøbbel

Vi ønsker naturligvis også innspill til saker vi kan ta opp, og du er velkommen til å sende meg en epost om du har en tema vi bør fokusere på. Vi vil hver uke legge ut reportasjer og blogger. Leser du noe som kan være av interesse eller til hjelp for andre, er det bare hyggelig om du gjør disse oppmerksomme på at vi er der for å hjelpe.

 

Med vennlig hilsen,

Frode Ekeli

Adm.dir, Bank2