Etterlyser flere tiltak: – Kunnskapen om personlig økonomi blant nordmenn er for lav

Stadig flere sliter med å håndtere egen økonomi. Banksjef tar til orde for privatøkonomi som et obligatorisk fag i grunnskolen.


– Hvis myndighetene ønsker å begrense gjeldsproblemene, må de først og fremst styrke den privatøkonomiske kunnskapen blant norske skoleelever, fremholder Frode Ekeli.

Han er administrerende direktør i Bank2, og er opptatt av hvordan kunnskap om privatøkonomi kan bidra til å minske forskjellene i det norske samfunnet.

– Enten vi liker det eller ikke så er personlig økonomi en av de største faktorene som begrenser valgmulighetene gjennom livet. Derfor er det så viktig at flest mulig lærer konsekvensen av hvordan de håndterer egen økonomi, fortsetter Ekeli.

– Det er Ikke de med lavest inntekt som sliter mest

Som administrerende direktør i Bank2 ser Ekeli ofte mennesker som sliter med å håndtere egen økonomi. Han forteller at det ofte er uventede omstendigheter som gjør at mange havner i økonomisk knipe.

– Det er mange grunner til at folk mister kontrollen over egen økonomi, men har man kunnskap om personlig økonomi har man langt bedre sjanse for å hente seg inn etter krevende perioder, sier Ekeli.

Han forteller at de som sliter mest, ikke nødvendigvis er de med lavest inntekt.

– Av dem som havner i gjeldsproblemer utgjør en stor del menn med en godt over gjennomsnittlig inntekt, gjerne mellom 35 og 50 år.

Nye læreplaner fra høsten 2020: – Bør bli et eget fag

I forbindelse med nye læreplaner har Kunnskapsdepartementet bestemt hva som skal bli det viktigste i hvert fag i årene som kommer. Fra høsten 2020 blir personlig økonomi del av kjerneelementene i matematikk og samfunnskunnskap.

– Det er positivt at Kunnskapsdepartementet ser behovet og gjør personlig økonomi til et kjerneelement i matematikken, men trolig ikke nok, mener Ekeli.

Han viser til en ny analyse undersøkelse som ble gjort for Econa for to år siden. Den viste at så mange som 75 prosent av dem som nylig hadde gått ut fra ungdomsskolen (personer under 30 år) opplevde opplæringen innen personlig økonomi som dårlig eller svært dårlig.

– Det er bra med kompetansemål for personlig økonomi, samfunnsfag og matematikk, men skal vi ruste ungdommene for fremtiden bør personlig økonomi bli et obligatorisk fag, fremholder økonomen.

– La ungene øve seg

Ekeli understreker at også foreldre har et ansvar for å lære barna om privatøkonomi, og oppfordrer foreldre til å bevisstgjøre barna fra tidlig av:

– En god måte å gjøre dette på kan være å gi barna ukepenger mot bestemte oppgaver. Da kan de lære seg å håndtere sin egen lille hverdagsøkonomi, slik at de er bedre rustet til den dagen de må betale egne regninger, avslutter Ekeli.

Låneeksempel: Effektiv rente 6,65% ved lån på 2 mill. over 25 år, kostnad kr. 2.033.291, totalt kr. 4.033.291,-