Finnmarkingene troner alltid øverst på statistikkene for inkasso og betalingsanmerkninger.

– Dersom elever sliter med lærevansker innen lesing og skriving, eller tannhelsentjenesten ikke er god nok, kan vi fatte politiske vedtak og sette inn tiltak. Det kan vi ikke når det kommer til inkasso og betalingsanmerkninger hos finnmarkinger, sier fylkesordfører Runar Sjåstad i Finnmark.

-Sløve
Både han og ordfører Laila Davidsen i Alta kommune har gjennom mange år måttet lese i massemedia at innbyggerne i fylket har den lite flaterende topplasseringen. Selve symbolet på verstingen, ifølge inkassobransjen, er en mannlig finnmarking i begynnelsen av 40-årene, og som er singel. Dette er alt annet enn drømmekunden for norske banker. Finnmarkingene hadde i mai 2015 i gjennomsnitt tre ganger mer inkassogjeld enn landsgjennomsnittet, viser tall fra Lindorff.

– Region i vekst
– Det er ingen grunn til at det skal være slik. Finnmark er en region i vekst, arbeidsledigheten er lav og fylket preges av mye optimisme, sier Davidsen. Ordføreren og fylkesordføreren tror det er mange sammensatte forklaringer som gjør finnmarkingene til landets betalingsverstinger.
– Noen sliter med økonomien, mens andre bare er sløve. Jeg skulle selvfølgelig ønske at betalingsmoralen hadde vært høyere, sier Sjåstad, som peker på at alle er ansvarlige for sin privatøkonomi.

– Er det noe fora i fylket hvor dette diskuteres?
– Nei, det er det ikke. Inkasso og betalingsanmerkninger griper veldig inn i den private sfære og derfor ikke en sak det er naturlig å sette på dagsorden. Min anbefaling til finnmarkinger som får økonomiske krav mot seg er at de tar kontakt med kreditor eller inkassoselskapet snarest mulig for å finne en løsning. Det er viktig at kontakten skjer tidlig, anbefaler fylkesordføreren.

– På fiske
Ordføreren i Alta undrer seg over om den vedvarende tendensen kan forklares historisk eller kulturelt.
– Tidligere var finnmarkingene i lange perioder på fiske eller borte i annet arbeid, og det kan kanskje forklare at de ikke stod klare til å betale regninger når posten kom. Men i dag er det ikke slik, og jeg kan verken forklare eller bortforklare dette fenomenet, sier Davidsen.
Begge håper imidlertid at finnmarkingene etterhvert faller ned på listene over landets dårlige betalere.