Flere eldre med betalingsproblemer.

Antall godt voksne med betalingsproblemer fortsetter å stige. Økningen på 70 prosent de siste fem årene er dramatisk, fremholder seniorrådgiver Unn Benco i Bank 2.


– I Bank2 ser vi økt pågang av pensjonister som trenger hjelp til å få orden i økonomien. Årsakene er mange, men felles er ofte at man ikke har planlagt pensjonisttilværelsen ordentlig, sier Unn Benco. Som senior kunderådgiver i Bank2 er hun ofte i kontakt med godt voksne som bekymrer seg for sin personlige økonomi.

– Etter et langt yrkesliv med grei inntekt har mange opparbeidet seg gode vaner. Da kan små økonomiske grep utgjøre store forskjeller for likviditeten, mens andre må innrette seg ganske annerledes for en bedre pensjonisttilværelse, som å selge huset og flytte i en mindre leilighet, forteller hun. 

Dobling mot 2030

I følge Lindorffanalysen 2 – 2018 sliter hele 18.000 eldre over 66 år med betalingsproblemer. Frem mot 2030 forventer ekspertene en dobling.

– Økningen skyldes mange ting, men jeg opplever at den generasjonen som blir eldre nå er mer tilbøyelig til å bruke lånte penger enn generasjonen før, fremholder økonomen.

Benco understreker at uventede livssituasjoner ofte har skyld i økonomiske vansker.

– Noen har kanskje blitt syke, mistet jobben eller en ektefelle slik at man bare står igjen med en pensjon. Det kan bli dramatisk for alderdommen med svekket evne til inntjening, sier seniorrådgiveren. 

Mer alvorlig å slite som godt voksen

For yngre ligger det ofte en inntektsøkning frem i tid, mens dette som oftest ikke er tilfellet for eldre.

– Mange eldre må justere forbruket sitt fordi pensjonen ikke tilsvarer samme inntektsnivå som før. Det er krevende for mange å tilpasse budsjettet, men er en nødvendighet for ikke å havne i økonomisk trøbbel.

Hennes absolutte råd til den som vil unngå pengestress i pensjonsalder er som følger:

– Planlegg!   

– Sjekk pensjonsavtalene dine, slik at du vet hva du får utbetalt hver måned. Regn ut faste utgifter, og vurder om du vil klare å betjene lånene du har i dag, sier hun.

I følge seniorrådgiveren er det mange som ikke tenker langt frem i tid.

– Mange hjelper barna med studier, bryllup og bolig. Selv om økonomien tillater det i 50-årene, kan realiteten være ganske annerledes ti år senere, forklarer hun.

Og de mange tusener som allerede sliter med å betale regningene sine, råder hun til å søke hjelp.

– Jo tidligere man søker hjelp, jo bedre. Forleden dag snakket jeg med et voksent par som bekymret seg for pensjonstiden. Etter en grundig gjennomgang oppdaget vi raskt at ved å samle lånene deres til ett lån ble den økonomiske tilværelsen straks bedre og mer oversiktlig, sier Benco.

Hun forteller at ikke alle som ber om hjelp er i krevende situasjoner.

– Mange trenger bare hjelp til å få oversikt. De fleste føler en stor lettelse etter å ha tatt kontakt med oss. Mange trenger bare hjelp til å få oversikt, avslutter Benco.

Låneeksempel: Effektiv rente 6,65% ved lån på 2 mill. over 25 år, kostnad kr. 2.033.291, totalt kr. 4.033.291,-