NAV sin egen økonomirådstelefon, 800Gjeld, har hatt en dobling i antallet henvendelser hittil i år.

Har du utfordringer med gjeld kan Bank2 hjelpe deg

Det opplyser seksjonsleder Torstein Evensen ved NAV Servicesenter til Min.Bank2.no. I fjorårets åtte første måneder, registrerte den landsdekkende telefontjenesten cirka 5000 henvendelser mens det i år nå nærmer seg det dobbelte. Dette må selvsagt ses i sammenheng med at de fra januar i år, også har tilbudt tjenesten via Chat. Ifølge Evensen merker tjenesten at det er flere unge som sliter med gjeld på grunn av kredittkort eller regninger på kjøp av varer og tjenester.

– Når på dagen opplever dere mest pågang?
– Trafikken er ganske så jevnt fordelt i vår åpningstid, som er fra 09-15 på telefon og 10-15 på chat.

– Er det overvekt av kvinner eller menn?
– Av dem som vi har registrert statistikk på er det ganske jevnt fordelt, 55 prosent menn og 45 prosent kvinner.

– Tar brukerne imot førstelinjehjelpen dere gir?
– Noen gir oss tilbakemelding og takker for god veiledning, disse må vi forvente tar i mot hjelpen de får. Vi gjennomførte før sommerenen brukerundersøkelse på vår chat-tjeneste som en del av evalueringen etter at den ble innført i januar i år. 82 prosent av brukerne svarte at de var svært fornøyd med tjenesten og nesten 90 prosent har svart på fornøyd-delen av skalaen. Og mer enn seks av ti svarte at de gjorde noe konkret i etterkant av henvendelsen til oss.

– Er det spesielle aldersgrupper som peker seg ut?
– Vi har bare et gjennomsnittstall, blant de vi har registrert alder på, og den ligger på 39,6 år.

– I den grad man skal lage en TOP 3 liste over «mislighold», hva vil dere da sette på denne listen?
– Dette har vi ikke data på, men holder oss til det bildet som vi før har skissert knyttet til hva folk med økonomiske bekymringer melder om. Da er det kredittkortbruk og andre regninger. Også ser vi at flere tar kontakt på grunn av at de har blitt, eller står i fare for å bli, arbeidsledig, og venter en nedgang i inntekt som følge av dette.