Flere ble utsatt for identitetstyveri i 2015.

Det viser en undersøkelse Respons Analyse har utført for NorSIS og Skatteetaten.

150 000 misbrukt
Undersøkelsen viser en økning fra 3,2 prosent i 2014 til 3,9 prosent i 2015. Når nær fire prosent av den voksne befolkningen har blitt utsatt for ID-tyveri, betyr det rundt 150 000 norske forbrukere.
– Dette er personer som har opplevd at noen har brukt deres identitet til å begå straffbare handlinger, sier Christian Meyer i NorsSIS.

Han presiserer at det er viktig at alle instanser, både private og offentlige, har gode sikkerhetssystemer som forhindrer denne type kriminalitet. NorSIS har etterspurt tiltak fra myndighetene. Folkeregisteret er en nøkkel i dette arbeidet, som har all personinformasjon om nordmenn.

78 prosent er positive til Biometri, som blant annet er fingeravtrykk

78 prosent er positive til Biometri, som blant annet er fingeravtrykk

Midler
– Det er meget positivt at det nå er bevilget midler til Folkeregisterprogrammet som skal fornye registeret, øke kvaliteten på innholdet og få på plass gode rutiner for registrering av så korrekte data som mulig, fortsetter Meyer.

Undersøkelsen viser dessuten at 88 prosent av oss er villige til å møte opp personlig for å hente identifikasjonsdokumenter som pass, førerkort og bankkort for å motvirke identitetstyveri.

Bedre rutiner
– Næringslivet må få bedre rutiner for kontroll av identitet ved all inngåelse av avtaler, herunder lån, kreditt, abonnement og tilsvarende. Vi bruker stadig mer digitale identiteter. Da blir det enda viktigere at den første kontrollen gjøres skikkelig. Den beste måten å knytte en fysisk person til en identitet er ved bruk av biometri, sier Meyer.

Biometri er blant annet fingeravtrykk og 78 prosent av befolkningen er positiv til dette som identitetskontroll.

LES OGSÅ: Pass opp for «Microsoftsvindel»

Derfor blir kortet ditt avvist