Gjeldstyngete fra Oslo og Akerhus tar i størst grad kontakt med telefontjenesten 800GJELD hos NAV.


Thorstein Evensen leder tjenesten i regi av NAV. Han sier at det er en klar overvekt av gjeldstyngete fra områdene Oslo og Akershus som tar kontakt. Rundt 23 prosent av dem som henvender seg kommer fra denne regionen. Dette er også de mest folkerike områdene i landet, og kan derfor forklares naturlig.

Flest menn
Det er  en overvekt av menn som tar kontakt med 800gjeld. Fordelingen er ifølge Evensen 55 prosent menn og 45 prosent kvinner. Erfaringsmessig har alltid menn dominert statistikker som handler om misligholdt gjeld og betalingsanmerkninger.

LES OGSÅ: Slik fikk Kåre en økonomisk omstart

39 år
– Gjennomsnittsalderen på dem som ringer oss er 39 år,  sier Evensen. Han presiserer at henvendelser til 800GJELD også kan gjøres anonymt. Det viktigste NAV bidrar med er såkalt førstelinjerådgivning – hva gjør du når det økonmiske misligholdet tar overhånd? De som ringer inn får bistand til selvhjelp gjennom råd og veiledning.
– Formålet er å sette dem i stand til å rydde opp selv, sier Evensen. NAV har ikke anledning til å anbefale private aktører som kan bistå innringere.

LES OGSÅ: Slik sletter du en betalingsanmerkning

Begrenset
– Vår erfaring er at det er lange køer om man ønsker samtale med en kommunal gjeldsrådgiver. Kompetansen er der, men tilgjengeligheten er svært begrenset. I tillegg har ikke gjeldsrådgiverne anledning til faktisk å bidra til at det ryddes i misligholdet slik vi som privat tilbyder kan bistå med, sier salgs -og markedssjef Petter Bjørnstad i Bank2. Han er imidlertid glad for at NAV har etablert en telefontjeneste og at den blir benyttet.

LES OGSÅ: 5 og et halvt tips for bedre høstøkonomi

Erkjennelse
– Når folk først tar kontakt med en slik tjeneste er det også en erkjennelse om at man har et problem. En samtale kan bidra til at man blir ytterligere inspirert til å rydde opp i en uoversiktlig økonomi, sier Bjørnstad.