Stadig flere foreldre fungerer som bank for at barna skal komme seg inn i boligmarkedet.

Det merker eiendomsmeglerne Lars Erik Lindgreen i Oslo og Einar Strand i Bergen.

Mer behjelpelig
– Foreldre er i større grad behjelpelig med det økonomiske nå enn da jeg begynte som megler for åtte år siden, sier daglig leder Lars-Erik Lindgreen i Aktiv Eiendomsmegling på Majorstuen i Oslo. Boligkjøpere må i dag ut med 15 prosent egenkapital og betale avdrag fra første dag om boligen er belånt med mer enn 70 prosent. I 2007 fikk boligkjøperne relativt enkelt låne 100 prosent av boligen, minnes Lindgreen.

larserik
Lars-Erik Lindgreen, daglig leder i Aktiv Eiendomsmegling på Majorstuen

Penger eller garantier
– Den siste endringen i forskriften har vi ikke sett virkningen av enda, men den vil nok ikke bli betydelig, påpeker megleren. Han tror imidlertid at mange foreldre føler seg forpliktet til å bidra økonomisk, enten i form av penger eller garantier.
– Det har alltid vært krevende å komme seg inn i boligmarkedet. Mange unge vil heller betale 65000 kroner kvadratmeteren sentralt i Oslo, enn halvparten 15 minutter unna med T-bane. Mange av disse har resurssterke foreldre i ryggen, fortsetter Lindgreen. Han mener dagens unge ikke nødvendigvis er vanskeligere stilt enn foreldregenerasjonen.

Krevende også før
– Ser man dette i et historisk perspektiv var det like krevende tidligere. Da hadde man kanskje bare én inntekt og vesentlig høyere rente. Det er trolig en større forventning i dag om at foreldrene skal involvere seg økonomisk i førstegangsboligen, poengerer Lindgreen, og legger til:
– Vi ser også forskjeller. Det er førstegangskjøpere som er oppdratt til å måtte ta i et tak og klare seg selv, mens andre har vokst opp med en kultur hvor foreldrene er mer deltakende i økonomien.

Einarstrand
Einar Strand er partner i Privatmegleren Vikebø & Jørgensen i Bergen

Foreldre på visning
Partner Einar Strand i Privatmegleren Vikebø & Jørgensen i Bergen selger mye leiligheter til førstegangsetablerere. Han merker at foreldre i stor grad er med å finansiere boligkjøpet.
– Om det er i form av ren bistand, som investering eller forskudd på arv har ikke vi kunnskap om. Gjennom årene har jeg registrert at flere foreldre er med barna når de skal på visning, og foreldre nevnes oftere enn før når det kommer til finansiering, sier Strand.

Høye priser
Han mener gjennomgående høye boligpriser er den største utfordringen for dagens førstegangskjøpere. Med de nye reglene om krav til egenkapital og nedbetaling av lån umiddelbart, forsterkes foreldrenes økonomiske rolle, påpeker han.

(Foto/illustrasjon i toppen – Privatmegleren, prosjektet Karly Skaars vei i Lillestrøm)

Les også:
Dette er den norske snittlønnen
Nordmenn opplever feriepress
Samlivsekspert om økonomi og kjærlighet