Over halvparten av landets småbarnsforeldre svarer at julen setter ekstra press på privatøkonomien. Det kommer frem i en landsomfattende undersøkelse Infact har utført for Bank2, som frykter mer forbruksgjeld i forbindelse med julen.


Samtidig øker antallet betalingsanmerkninger fra måned til måned. Rundt 250 000 nordmenn er nå økonomisk svartelistet og trenden er oppadgående.

Kjøpspress
– Vi er inne i en periode med sju ukers sammenhengende kjøpspress i forbindelse med julen, fra midten av november og ut året.  Dette rammer spesielt småbarnsforeldre i alderen 30-44 år over hele landet. Nær 53 prosent i denne aldersgruppen er tydelig på at julegaver stresser privatøkonomien. Dette er også den gruppen som som i størst grad gjenspeiles i registeret over dårlige betalere,   sier administrerende direktør Frode Ekeli i Bank2. Banken er spesialisert på å bistå og refinansiere personer som har havnet i økonomisk uføre. Desember er en høyrisikomåned.

LES OGSÅ: Spiller seg inn i gjeld og mislighold

Kvinner merker presset
Ekeli merker seg at det er langt flere kvinner som opplever det økomomiske trykket på privatøkonomien. Nesten 13 prosent flere kvinner ser med bekymring på juleperioden sammenlignet med menn.
– Dette henger sannsynligvis sammen med at kvinner i større grad tar ansvar for gavekjøp, sier han.

Bank2-sjef Frode Ekeli

Bank2-sjef Frode Ekeli

Kritisk blikk
Ekeli frykter at mange faller for fristelsen til å ta opp raske og kostbare forbrukslån eller kredittkortgjeld og oppfordrer derfor til måtehold og et kritisk blikk på julegavekjøp. Han er overbevist om at stadig flere synes at det er slitsomt å henge med på gavekarusellen. I desember, der halv skatt gjør lønnsutbetalingen litt hyggeligere, synes han det er viktig å sette opp et realistisk og nøkternt budsjett for gaver og annen julehandel.
– Vi registerer at mange glemmer at desemberlønnen skal vare langt inn januar, sier Ekeli.

LES OGSÅ: Derfor bør du ha en økonomisk buffer

Flere sliter
Ifølge en fersk SIFO-rapport sliter flere nordmenn med å gjøre opp hverdagslige forpliktelser, og det har vært en samenhengende økning de tre siste årene. I tillegg har antallet som sliter med regningene fordoblet seg siden 2008.
– Dette illustrerer at stadig flere ikke makter å være en del av forbrukspresset. Når lønnen ikke strekker til blir det for mange enkelt å ta opp forbrukslån, og da er man inne i en vond spiral, advarer Ekeli.