Vårt samfunnsansvar

I Bank2 forstår vi at økonomiske problemer og psykiske helseplager ofte henger sammen, og våre rådgivere er trent opp til å være bevisst på denne sammenhengen i møte med kunden. Vi tilbyr spesialstøtte og tjenester designet med dette i tankene. Samtidig forstår vi også at enkelte situasjoner krever mer enn bare hjelp fra oss som bank, og derfor har vi satt sammen en liste med eksterne instanser som kan hjelpe.

Fokusområder

Som en refinansieringsbank har vi engasjert oss i et bærekraftsområde der vi kan bruke bankens kompetanse og særegne posisjon i markedet. FN har definert 17 bærekraftsmål. De 17 målene inkluderer blant annet klima, likestilling, god utdanning og livet i havet. Bank2 har valgt å fokusere på bærekraftsmål nr. 3: God helse og livskvalitet. God helse innebærer også god psykisk helse. For å lykkes med forebygging av psykiske helseplager i sammenheng med gjeld, samarbeider vi med eksterne eksperter og psykologer. Bærekraftsmål nr. 17, som omhandler samarbeid for å nå målene, er derfor også et viktig fokusområde for banken.

God helse og livskvalitet

Ifølge FN er: «God helse en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensiale og for å bidra til utviklingen i samfunnet. Hvordan helsen vår er påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold». Derfor utvikler vi tjenester som bidrar til forebygging av psykiske helseplager blant våre kunder.

Samarbeid for å nå målene

For å lykkes med forebygging av psykiske helseplager har vi lagt vekt på samarbeid med eksterne eksperter og psykologer. De hjelper banken med kompetansebygging om sammenhenger mellom gjeldsproblemer og psykiske helseproblemer, og utvikling av produkter og tjenester til bankens sårbare kunder.