– Når kredittkortregningen kommer med minstebeløp i betalingsfeltet, kan det for en del være fristende å bare betale dette beløpet. 

Det sier forbrukerombud  Elisabeth Lier Haugseth (bildet), som støtter «kreditt-kampen» til Finanstilsynet.

Finanstilsynet vil gjøre det ulovlig for kredittselskapene å bare skrive  minstebeløpet på fakturaen og å øke kredittrammen til forbrukere som ikke har bedt om det. Forbrukerombudet stiller seg bak de foreslåtte kravene for fakturering av kredittkortgjeld.

LES OGSÅ: Typiske tegn på at privatøkonomien er i fare

Minimumsbeløp
Allerede i 2013 lagde Finanstilsynet retningslinjer som sa at kredittyterne må fakturere for det beløpet forbrukeren faktisk skylder dem og ikke bare et minimumsbeløp.  Hensikten var at forbrukerne enkelt skulle få et overblikk over gjelden sin, slik at de kunne ta velinformerte valg om nedbetaling.

Men mange aktører har ikke fulgt retningslinjene. Nå ønsker Finanstilsynet å forskriftsfeste dette, slik at tilsynet kan slå ned på aktører som ikke innretter seg etter forskriften.

– Kredittkortgjeld har ofte veldig høy rente, og utsettelse av betalingen kan derfor bli kostbart for forbrukerne. Bransjen bør ha en faktureringsløsning som oppfordrer forbrukerne til å ta økonomisk fornuftige valg, sier forbrukerombudet.

LES OGSÅ: Slik fikk Kåre en økonomisk omstart med Bank2

Blir fort dyrt
Gjennom Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring av kreditt, opplever ombudet  at reklamen har blitt stadig mer påtrengende og omfattende. Flere tilbydere lokker med bonuser og rabatter, og mange velger å betale med kredittkort for å oppnå nettopp slike fordeler. Andre benytter kredittkortet ved netthandel eller bestilling av reise, fordi det kan gi ekstra trygghet om noe går galt.

Morten Baltzersen i Finanstilsynet vil rydde opp med egen forskrift

– Når regningen kommer med minstebeløp i betalingsfeltet, kan det for en del være fristende å bare betale dette beløpet. Da forsvinner fort fordelene, og kjøpet kan bli mye dyrere enn man hadde tenkt, påpeker Haugseth.

– Vi ønsker derfor velkommen forslaget om at plikten til å fakturere hele det utestående beløpet skal forskriftsfestes.

LES OGSÅ: Derfor bør du samle alle smålån

Vil forby «oppjustering» av lån
Finanstilsynet foreslår videre at kredittrammen ikke skal kunne økes uten ny søknad fra forbrukeren. Forbrukerombudet kontaktes av mange forbrukere som reagerer på at kredittselskapene tilbyr dem å ta opp større lån, uten at de har bedt om det.

– Når man vet at mange sliter med å betjene forbrukslånene de har tatt opp, er det betenkelig at aktørene på eget initiativ låner forbrukerne mer penger enn de opprinnelig ba om. Det er et viktig prinsipp at kredittyterne ikke skal kunne øke kredittrammene på egen hånd, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.