Ved utgangen av mai i år hadde 250 844 nordmenn en eller flere betalingsanmerkninger. Nordmenn skylder milliarder i misligholdt gjeld.

Datakvalitetsansvarlig Tore Lia hos Bisnode er en av dem som tettest følger utviklingen av misligholdt gjeld og betalingsanmerkninger hos norske husholdninger. Er du en av dem som har betalingsutfordringer, anbefales det å trykke på denne linken.

50,6 milliarder
Etter årets fem første måneder fordeler betalingsanmerkningene seg med 1 157 797 saker og hvor den misligholdte gjelden beløper seg til 50 643 314 126, ja du leste riktig – drøyt 50,6 milliarder kroner.

Siden 2012 har det vært en kraftig økning i antallet personer som har pådratt seg betalingsanmerkninger. På tre år har cirka 30 000 flere nordmenn blitt økonomisk svartelistet. Lia ser imidlertid en utflatning, og rekorden er på over 253 000 med anmerkninger.

– Akkurat nå er antallet nokså stabilt, sier Lia. Han vil ikke spå om det blir en nedgang eller oppgang når 2015 skal gjøres opp.

Ferskvare
– Betalingsanmerkninger er ferskvare. Gjør skyldnerne opp, blir anmerkningen fjernet umiddelbart. Tidligere stod disse oppført ett år etter at man hadde gjort opp misligholdt gjeld. Vi ser imidlertid en nedgang om sommeren. Dette skyldes sannsynligvis at folk bruker feriepengene på å gjøre opp gammel gjeld, mens vi registrerer en økning rundt juletider, forklarer Lia.
Oppgangen rundt juletider har trolig sammenheng med misligholdt gjeld fra sommeren og tidlig høst. Det tar nemlig minst fire måneder før et krav kan loggføres som en betalingsanmerkning, påpeker Lia