Har du store gjeldsproblemer

800 GJELD – Økonomirådstelefonene i NAV

Denne telefontjenesten skal gjøre økonomisk rådgivning lettere tilgjengelig, og bidra til at flere kommer raskere i gang med å finne en løsning på sine problemer. Rådgiverne driver ikke saksbehandling, men gir enkle råd om hva du selv kan gjøre for å løse situasjonen. Dersom du har økonomiske problemer av mer kompleks art og trenger mer hjelp, veileder rådgiverne deg til rett instans.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Kommunen kan gi deg gratis økonomiske råd og veileding. For å komme i kontakt med en økonomisk rådgiver tar du selv kontakt med NAV, kommunens servicekontor eller gjennom informasjon du finner på kommunens hjemmesider.

Gjeldsordning

Gjeldsordningsloven skal gi personer med alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over sin økonomi. Et grunnvilkår for å få gjeldsordning er at gjeldsproblemene er varige. For å kunne søke offentlig gjeldsordning må du imidlertid selv ha gjort en innsats for å komme frem til en ordning med dine kreditorer, enten på egenhånd eller med hjelp fra det kommunale støtteapparatet.

Søk lån med sikkerhet i egen bolig

Søk refinansieringslån nå

Fyll ut søknadsskjemaet eller kontakt oss for råd og hjelp vedrørende refinansiering