Hva skjer når boligen blir tvangssolgt?

Hva skal til for at boligen blir tvangssolgt – og hvordan unngår du det?

– Mange med inkassogjeld lever i en daglig frykt for at boligen deres skal legges ut for tvangssalg, sier Unn Benco.  Benco, som er seniorrådgiver i Bank2, er blant dem som prøver å hjelpe mennesker fra en slik håpløs situasjon.

– Mange vil beholde boligen sin for enhver pris. Vår oppgave som bank er å hjelpe kunden med å få bedre økonomisk kontroll, forteller hun. 

Hvem bestemmer tvangssalget?

– Et tvangssalg av boligen kan oppstå dersom du ikke har betalt renter eller avdrag på boliglån som er pantesikret i huset. Før tvangssalg blir en realitet er det normalt en lengre prosess, forklarer økonomen.

Kravet om pengene du skylder går som regel først til inkasso. Dersom ikke inkassokravet blir betalt kan den du skylder penger varsle rettslig prosess. Hvis ikke enighet oppnås er det opp til tingretten om det skal begjæres tvangssalg.

– Både vurderingen av kravet og gjennomføringen skjer hos tingretten, forklarer Benco.

Dersom tingretten mener at det er grunnlag for tvangssalg, vil de sende begjæring om tvangssalg til skyldner. Så lenge man samarbeider med medhjelper (megler oppnevnt av tingretten) i forhold til visninger og lignende, kan man normalt bli boende i boligen frem til overtakelse.

– Det er en omstendelig prosess, forteller Benco.

Det er ikke uvanlig at prosessen ved tvangssalg av bolig tar over et år fra tidspunktet kravet fremmes av den du skylder penger til boligen er solgt. 

Tvangssalg demper prisen på boligen

Som regel er det ikke like lønnsomt å selge bolig ved tvang. Dette skyldes hovedsakelig at kjøper ikke har samme rettigheter som ved et fritt boligsalg. Blant annet er kjøpers rett til å klage over feil og mangler innskrenket og kjøper kan heller ikke tegne eierskifteforsikring.

– Det kan likevel gå lang tid fra høyeste bud er godkjent til boligen faktisk kan overtas. Bud skal stå i seks uker og etter tingretten har stadfestet budet kan eieren anke. Dette virker prisdempende, sier Benco.

For å få høyest mulig pris er det derfor en fordel å unngå tvangssalg.

– Noen mener at prisen på boligen kan reduseres med så mye som 15 prosent. Dette gjelder særlig på små tettsteder der nyheten om tvangssalg fort kan spre seg.

Ifølge rådgiveren lønner det seg alltid å selge boligen frivillig.
– Vær tidlig ute med å søke råd hos banken og samarbeid om å finne en løsning, oppfordrer Benco. 

Avgjørende å søke hjelp tidlig

– Et tvangssalg er siste utvei. Som økonomisk rådgiver blir jeg stadig oppsøkt av mennesker som er i ferd med å måtte selge boligen ufrivillig.

En løsning kan være å refinansiere misligholdte lån og eventuelt andre utlegg, med formål om å selge boligen frivillig. I noen tilfeller holder det med en økonomisk opprydding, slik at kunden kan beholde boligen.

– Mitt fremste råd er å søke veiledning med en gang du ser at du får problemer med å overholde de økonomiske forpliktelsene dine, sier Benco.

Hun understreker at det er mange grunner til at folk havner i et økonomisk uføre.

– Årsakene kan være sammensatte. Alt fra sykdom, dødsfall, skilsmisse og tap av inntekt. I mange tilfeller rammer dette familier, og da er det avgjørende for livskvaliteten at de som har ansvaret klarer å ordne opp, avslutter hun.

Låneeksempel: Nominell rente 6,74 %. Effektiv rente 7,25 % ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 247 034,- Totalt: kr 4 247 034,-