Er du jaget av regningsmonsteret? – Vi kan hjelpe

Fortviler du over din egen situasjon? Den økonomiske hjelpen er nær, også når det har gått for langt.


– Samlivsbrudd, sykdom eller forretninger som har gått galt, er gjengangere hos oss, fremholder salgs- og markedssjef Petter Bjørnstad

Bank2 er en av få banker som har spesialisert seg på å hjelpe nordmenn som sliter med økonomien.

– Selv om folk har betalingsanmerkninger og det har gått altfor langt, kan vi hjelpe dersom kunden har sikkerhet i egen bolig, og ikke minst vilje til å ordne opp. Med vilje til å skape endring kommer man fort langt, fortsetter Bjørnstad.

Søk hjelp når gjelden tynger

Bank2 har siden 2005 hjulpet tusenvis av mennesker med økonomiske problemer, og gir lån også til de med betalingsanmerkninger.

– Å ikke ha kontroll over egen økonomi i Norge i dag er tungt, og mange vegrer seg for å være ærlig om det, og å søke hjelp, sier Bjørnstad.

Derfor går Bank2 i disse dager på lufta med en helt ny kampanje signert Heisholt Inc. Konseptet har navnet «Vi kan hjelpe». Filmen er en dramatisering av målgruppens tilværelse, der man føler seg jaget av det regningsmonsteret.


– Man kan forsøke å glemme, eller feie gjeldsproblemene undere teppet, men fortvilelsen vil alltid komme snikende tilbake dersom man ikke får orden i økonomien.

Stadig flere sliter med å gjøre opp for seg 

Rådgiveren understreker at det er viktig for Bank2 å forstå hvordan målgruppen har det, på en respektfull og menneskelig måte.

– Våre rådgivere ser at det å slite økonomisk ofte medfører psykisk uro. En uoversiktlig økonomi og manglende evne til å gjøre opp for seg blir fort til angst, sier han.

Kanskje er budskapet særlig viktig i en tid der nordmenn pådrar seg stadig mer gjeld, en utvikling Finanstilsynet har advart mot.

– Stadig flere nordmenn pådrar seg betalingsanmerkninger. Vår oppfatning er at mange ikke vet hvor de skal henvende seg når problemene oppstår, mener Bjørnstad.

Han tror både skam og en følelse av utilstrekkelighet er grunner til at terskelen for å be om hjelp kan være høy.

– Vårt budskap er at det er hjelp å få, selv når gjelden hoper seg opp og alt føles håpløst.

Låneeksempel: Effektiv rente 6,65% ved lån på 2 mill. over 25 år, kostnad kr. 2.033.291, totalt kr. 4.033.291,-