Nær en million nordmenn synes kjøp av julegaver er en økonomisk belastning.

Det er konklusjonen i en landsomfattende undersøkelse Infact har utført for Bank2.

Les også
Slik sletter du en betalingsanmerkning
Kontakt dem du skylder penger
Banken som sier ja der andre svarer nei

Det er konklusjonen i en landsomfattende undersøkelse Infact har utført for Bank2.

Unødvendig kjøpspress
Rundt en halv million svarer i tillegg at de er usikker på den økonomiske belastningen, mens seks av ti ikke bekymrer seg over julegavekjøpene.
– Julegaver utløser et unødvendig kjøpspress. Når cirka en million norske forbrukere over 18 år opplever julegaver som en økonomisk belastning, er det illevarslende og et tegn på at det kanskje har gått for langt. Presset etter å tilfredsstille andre tynger privatøkonomien. Det er ikke slik det skal være, sier administrerende direktør Frode Ekeli i Bank2. Daglig får banken henvendelser fra folk som har strukket den økonomiske strikken for langt, og som trenger profesjonell bistand for å rydde opp.

Rammer de unge
– Først og fremst er det de unge i aldersgruppen 18-29 år som opplever julegavekjøp som utfordrende. Dette er gjerne studenter eller folk som er i en etableringsfase. Den økonomiske belastningen blir mindre når man beveger seg oppover i 30 og 40 årene, mens pensjonistene er tilnærmet bekymringsløse, sier Ekeli.
Han er litt overrasket over at ikke flere i aldersgruppen rundt 40 år ser på julegavekjøp som belastende.

Mislighold
– Dette er en den gruppen som i størst grad utmerker seg negativt når det kommer til mislighold og betalingsanmerkninger. Vi hadde også ventet at det største julegavepresset er i Oslo, men i følge undersøkelsen er presset langt større i Nord-Norge, sier Ekeli. Mens drøyt 21 prosent av befolkningen i hovedstaden erkjenner at julegaver er økonomisk krevende, er tallet for nordlendinger over 30 prosent.

Kvinner mest bekymret
– Vi registrerer dessuten at bekymringer knyttet til julegaver er større hos kvinner. Dette kan forklares med at kvinner kanskje tar det største ansvaret for å kjøpe julegaver, fortsetter Ekeli.
Drøyt 19 prosent av norske menn oppgir julegaver som økonomisk krevende mens for kvinner er tallet nesten 28 prosent.

Gaver på dagsorden
– Det er ikke prislappen på gaven som skal bety mest, men det at man gir en oppmerksomhet. Familier bør selv sette økonomi og julegaver på dagsorden fordi det betyr mye for familieøkonomien, sier Ekeli. Han er ikke i tvil om hvem julen rammer økonomisk hardest.
– Single generelt og single studenter spesielt, og de med generelt dårlig økonomi. Disse opplever størst press, sier han.