Kan man få boliglån hvis man ikke har en «A4-økonomi»?

Er du kunstner, gründer eller har unormal økonomi kan det være vanskelig å få innvilget boliglån, men det er mulig. Banksjef Bo Kielland forteller hvordan.

– Digitaliseringen har revolusjonert bankbransjen. Det er ikke lenger mennesker som vurderer eventuelle låntagere, men roboter, fremholder Bo Kielland, banksjef i Bank2.

Han har over tjue års erfaring fra ulike banker, og har sett hvordan den teknologiske utviklingen har endret bransjen, men også arbeidslivet generelt.

– Det fins stadig flere frie yrker, hvor man selv velger når, hvor og hvor mye man skal jobbe. Dette kan resultere i en ujevn økonomi, og gjøre det vanskeligere å få lån i banker som kun ser på de tre siste lønnsslippene, forklarer Kielland.

Banksjefen trekker frem typiske eksempler på folk med uvanlig økonomi, men som allikevel kan få boliglån gjennom å sannsynliggjøre sin betalingsevne:

Gründeren

Gründere er en gruppe som kan slite med å få lån på bakgrunn av manglende inntekt. Da må banken gjøre en mer grundig økonomisk analyse for å kunne komme med et tilbud om lån.
– Gründeren er ofte lidenskapelig opptatt av sitt prosjekt, og kan være villig til å satse alt han eier og har for å lykkes, sier Kielland.

Dette er med andre ord en svært risikovillig gruppe, noe bankene må være obs på, ifølge banksjefen.

– På en annen side er gründere gjerne villig til å jobbe hardt, og har for eksempel et par deltidsjobber på siden, for å få regnestykket til å gå opp.

De frie yrkene

Dette er den yrkesgruppen som Kielland spår at vil vokse mest i årene som kommer.
– Mens det fortsatt eksisterer yrker av mer rigid karakter, oppstår det stadig flere yrker hvor tid og sted ikke er viktig. Dette gjør at man i større grad enn før kan styre sin egen arbeidshverdag slik man selv ønsker, fortsetter banksjefen.

Han tror digitaliseringen vil gjøre at flere unge mennesker ser verdien av å bli sin egen sjef.

– Vi har for eksempel kunder som velger å jobbe halve året, for så å ta fri resten. Klarer man å planlegge egen økonomi på denne måten, er det ikke noe i veien for at man klarer å betjene et boliglån, fremholder Kielland.

Den erfarne

Blant de som heller ikke kan vise til tre like lønnsslipper, men som allikevel kan ha en solid økonomi, er voksne mennesker som etter et langt yrkesliv beslutter å starte for seg selv.
– Disse har typisk vært ansatt i kompetanseyrker gjennom hele sin karriere, men ønsker som godt voksen å bli sin egen sjef, forteller Kielland. Da må banken foreta en bredere vurdering enn inntekten de siste månedene.

– I disse tilfellene må våre rådgivere gjøre en beregning som også tar høyde for kompetansen, nettverket og erfaringen som vedkommende har opparbeidet seg. På den måten kan vi sannsynliggjøre at han eller hun vil oppnå en høy nok inntekt over tid, forklarer banksjefen.

Kunstneren

Kunstneren har gjerne en ujevn økonomi. Han vil få et nei på søknad om boliglån, fra banker som ikke tar høyde for variasjonen i økonomien.
– Kunstneren har gjerne en såkalt «klattøkonomi». Selv om han ikke har samme inntekt hver måned, kan han kanskje vise til en historikk hvor han har solgt verkene sine, ført regnskap og tjent penger over tid. Det kan gi mulighet for et tilsagn om lån, fremholder Kielland. Eiendomsutviklere kan også ha en lignende utvikling.

Eiendomsutvikleren

– Eiendomsutvikleren jobber i månedsvis, kanskje år med et prosjekt før han selger eiendommen og tar ut lønn. Tilsier historikken hans at prosjektene vil være lønnsomme, kan det være mulighet for å få bistand hos banken, sier økonomen.

Krever mer av bankene

Banksjefen understreker at Bank2 forholder seg til akkurat samme regelverk som alle andre banker. Låneforpliktelsene er også like, og måten banken vurderer potensielle låntagere utgjør hele forskjellen.
– Det er vel og bra at bruken av maskiner og algoritmer har effektivisert banknæringen. Samtidig vil det alltid være behov for mennesker som kan gjøre en grundigere, mer kompleks analyse av folk private økonomi for å vurdere om vedkommende er i stand til å betjene et boliglån, påpeker Kielland.

Det er bare én gruppe banksjefen alltid vil se opp for; drømmerne.

– Det som er avgjørende for både bank og låntager er at man lykkes å sy sammen en realistisk lånepakke. Klarer man å sannsynliggjøre at man vil klare å betjene et boliglån, finnes det gode muligheter for å få det innvilget, avslutter han.

Låneeksempel: Effektiv rente 6,65% ved lån på 2 mill. over 25 år, kostnad kr. 2.033.291, totalt kr. 4.033.291,-