Visste du at på høsten får flere betalingsvansker enn ellers?

Frode Ekeli er administrerende direktør i Bank2 og fast blogger på Nettavisen.
Les også Bank2 med norgesrekord i økonomisk hjelp

Jeg liker generelt ikke å svartmale eller være unødvendig kritisk.

Det er imidlertid slik at veldig mange sliter med økonomien nå i etterkant av ferien. Høsten er høysesong for inkassobyråene. Derfor ønsker jeg å komme med en oppfordring til dere: Ta kontakt med den eller de du skylder penger, få i stand en nedbetalingsordning og hold deg til den inngåtte avtalen!

Høsten er høysesong
for inkassobyråene

Det er fort gjort å gjøre som strutsen når du skylder penger. Det er lett å stikke hodet i sanden og tro at problemet går over av seg selv, og så løfte på hodet først når salærene er blitt skyhøye, det er foretatt utlegg og lønnstrekk og du er loggført som dårlig betaler med anmerkning. Kreditorene vil naturligvis ha pengene sine tilbake. MEN – mitt inntrykk er at kreditorene (og også inkassobyråene) ofte er ganske rause og strekker seg langt for å få til en nedbetalingsavtale.

Kreditorene vil naturligvis
ha pengene sine tilbake

Det er viktig at den som skylder penger tar initiativ til en løsning. Det viser at du tar dine økonomiske forpliktelser på alvor. Som jeg har skrevet tidligere; alle kan gå på en økonomisk smell (ja, alle). Og ferietid er ofte forbundet med det som sorterer i kategorien «uforutsette utgifter». Les mer om feriepress.

Det viser at du tar dine
økonomiske forpliktelser på alvor

Det er bare fordeler med å få til en betalingsavtale. Gebyrene stilles i bero. Kreditor(ene) foretar ingen rettslige skritt, som er svært fordyrende, og du slipper lønnstrekk. Det siste er kanskje spesielt pinlig siden arbeidsgiver da blir involvert, og det er faktisk mer regelen enn unntaket i slike saker. Og med en betalingsavtale slipper du å havne i registeret over dårlige betalere.

…og du slipper lønnstrekk

Ofte skal det bare en hyggelig telefon eller epost til for å gjøre gjeldssituasjonen litt lettere å bære.

Jeg håper at flere blir inspirert til å ta initiativ!

Med vennlig hilsen

Frode Ekeli