Antallet offentlige gjeldsordninger har falt kraftig siden 2011.

Det viser ferske tall fra Brønnøysundregistrene.
– Jeg tror dette har sammenheng med at stadig flere søker private gjeldsordninger. Da står man friere og kreditorene får oppgjøret umiddelbart, sier administrerende direktør Frode Ekeli i Bank2.

Avtale med kreditorer
For å få i stand offentlig gjeldsordning må skyldneren være varig ute av stand til å gjøre opp for seg. Gjeldsordningen innebærer vanligvis at det avtales med kreditorene at skyldneren skal betale så mye han eller hun kan av gjelden sin i en femårsperiode. Etter det vil skyldneren som hovedregel være gjeldfri, så fremt det ikke dukker opp arv eller tippepremier i ettertid. Offentlige gjeldsordninger krever kjennelse fra domstolen.

Større pågang
I 2011 ble det åpnet 2995 offentlige gjeldsordninger. I fjor var tallet redusert til 2701, og første halvår 2015 er det åpnet 1079 gjeldsordninger.
– Baserer man seg på halvårstallene for i år, er det en markant nedgang. Samtidig vet vi at den misligholdte gjelden i perioden fra 2011 har økt. Det samme har antallet personer med betalingsanmerkninger. Vi merker imidlertid større pågang av folk som har gått på en økonomisk smell og som er klare på at de ønsker en privat gjeldsordning fremfor en offentlig ordning, sier Ekeli.

Har lånt ut 4,3 milliarder
Siden Bank2 startet i 2005 har banken refinansiert misligholdt gjeld til norske forbrukere for 4,3 milliarder kroner.
– Dette er mennesker som kanskje måtte ha søkt om offentlig gjeldsordning om de ikke hadde fått refinansiering. Det er mange ulemper knyttet til en offentlig gjeldsordning. Skyldneren blir «hengt ut» med fullt navn og bostedskommune i Norsk Lysningsblad, og man settes i praksis under økonomisk administrasjon i mange år. Med en privat ordning foregår det en diskret prosess og kreditorene mottar et engangsoppgjør. For å få en privat ordning kreves det at skyldneren har noen som kan stille med pant eller annen sikkerhet, sier Ekeli.

Økonomisk omstart
Bankdirektøren er nokså alene om å låne ut penger til folk med havarert økonomi.
– Det positive er at de som henvender seg til oss har et sterkt ønske om å komme seg ut av gjeldsfellen og få en økonomisk omstart, sier han.

Les også:
Foreldre funger som bank for barna
Dette er den norske snittlønnen
Om samliv og økonomi