Mindre feriepenger og usikre jobbutsikter i 2021

Koronaåret 2020 har medført høyere arbeidsledighet enn på lenge og neste år vil mange få mindre feriepenger enn normalt. I tillegg vil trolig flere bedrifter gå konkurs i det neste året.

Den 12. mars 2020 har gått inn i historiebøkene som datoen Helsedirektoratet innførte de mest inngripende tiltak Norge har hatt i fredstid. For å hindre smittespredning gikk det politiske Norge sammen om å bruke kraftfulle tiltak i kampen mot coronaviruset.

– Over natten stengte store deler av det norske samfunnet ned, noe som fikk inngripende konsekvenser for mange bedrifter og enkeltmennesker. Dette har naturligvis påvirket økonomien til mange nordmenn, sier Petter Bjørnstad, markedssjef i Bank2.

I likhet med resten av Europa, er Norge senhøsten truffet av en ny smittebølge og det har vært nødvendig å innføre mer inngripende smitteverntiltak igjen. Ingen vet hvor lenge de strenge restriksjonene vil gjelde, men norsk økonomi er inne i en alvorlig krise.

Utbetalinger fra NAV gir ikke grunnlag for feriepenger

I forbindelse med nedstengingen av det norske samfunnet ble mange arbeidstakere permittert. Tall fra NAV viser at så mye som 9,6 prosent av arbeidsstyrken var permittert i april 2020, mot kun 0,2 prosent i februar og januar.

– Over 270.000 mennesker var registrert permittert våren 2020. Dette har falt over sommeren, som viser at mange bedrifter har fått økt aktivitet igjen, men det er fortsatt historisk høyt, sier Bjørnstad.

I juni 2021 får de fleste feriepenger som normalt. Disse feriepengene er som kjent basert på opptjeningen i 2020. Når du er permittert, mister du imidlertid en del av feriepengeopptjeningen din. Dersom du fikk dagpenger, vil du ikke ha rett til feriepenger fra NAV.

– Dette betyr at de som har vært permittert får en dobbeltsmell. Ikke bare har inntekten for mange blitt redusert, men de vil også få mindre feriepenger i 2021, forklarer Bjørnstad.

Eksempel: Går glipp av mer enn 25.000 kroner i feriepenger

I en artikkel som ble publisert på Dinside.no i mai, fremgår det et regneeksempel for en enslig person med årsinntekt på 500.000 kroner som har vært permittert i to måneder. I eksempelet vil personen få utbetalt 8500 kroner mindre i feriepenger, mens feriepengepotten blir krympet med hele 25.500 kroner dersom permitteringen har vært i seks måneder.

– Det er viktig å planlegge for at inntekt uteblir. For de aller fleste utgjør et slike beløp et solid innhugg i privatøkonomien, sier Bjørnstad.

Oppfordrer til å ta grep i god tid før sommerferien

Markedssjefen i Bank2 oppfordrer derfor de som har redusert feriepengeopptjening til å spare opp et tilsvarende beløp frem mot sommeren. Like viktig mener han det er å gjennomgå gjeldsforpliktelsene, slik at disse ikke kommer som en uhåndterlig kostnad.

– Det er veldig fornuftig å være i forkant. Er det en tid du bør gjennomgå gjelden din for å vurdere fremtidig nedbetalingsevne, så er det nå, fremholder Bjørnstad.

Dersom du har en utfordrende økonomi eller er du redd for at du ikke skal få det lånet du trenger, så kan Bank2 hjelpe.

– Hos oss jobber eksperter på privatøkonomi. Hvis du trenger et nytt boliglån eller har behov for å rydde opp i egen økonomi kan vi hjelpe, forklarer Bjørnstad.

Fortsatt usikre jobbutsikter

Ved inngangen til 2021 er det mange bedrifter som varsler om likviditetsutfordringer, ifølge NHO. Arbeidsgiverorganisasjonens sjeføkonom, Øystein Dørum, skrev i en kronikk i Dagens Næringsliv den 17. november at «det meste peker mot flere konkurser fremover». Samtidig varslet NAV om en økning i antall permitterte etter en sammenhengende nedgang siden midten av april.

– Den kraftige økningen skyldes i stor grad flere permitteringer som følge av strengere smitteverntiltak blant annet i Oslo, Bergen og Viken. Den siste uken har i snitt én ny person registrert seg som arbeidssøker hos NAV hvert minutt, uttalte arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte samme dag.

Bjørnstad i Bank2 forstår at det vil bli en utfordrende tid for mange inn i det nye året. Han minner om at tap av arbeid er blant de typiske årsakene til økonomiske problemer og at det derfor er viktig å ta hensyn til at jobben ikke er like sikker som før.

– I tillegg til å budsjettere for at det blir mindre feriepenger, kan også den ordinære inntekten stå i fare. Da er det viktig å være snar med å tilpasse gjeldsbelastning og forbruk til situasjonen, avslutter han.

Låneeksempel: Effektiv rente 6,65% ved lån på 2 mill. over 25 år, kostnad kr. 2.033.291, totalt kr. 4.033.291,