Ved utgangen av august 2010 var den misligholdte gjelden blant norske forbrukere 39,5 milliarder kroner. Den er nå økt til 49,5 milliarder kroner.

– Nærmere 50 milliarder kroner i mislighold gjeld er forferdelig mye penger. Dette er penger som folk har benyttet til kjøp av varer eller tjenester, og der mange leverandører ikke har fått oppgjør. Det er viktig at folk gjør opp for seg. Når du ikke betaler regningen til den du skylder penger, vil den du skylder penger slite med å betale sine regninger igjen, sier kommunikasjonsansvarlig Kristine Jeanette Vestad i Bank2.

Vil øke
Tallene er innhentet fra Bisnode. Vestad tror den misligholdte gjelden vil fortsette å øke, i alle fall på kort sikt.

– Erfaringsmessig er det en opphopning av misligholdt gjeld frem mot årsskiftet. Dette er gjeld som er tatt opp i månedene juli og august, som også er de klassiske feriemånedene med høyt forbruk. Les om Feriepress. Det tar alltid en stund før denne gjelden viser seg i statistikken, og jeg ser ikke bort fra at vi passerer 50 milliarder i misligholdt gjeld ved utgangen av året, sier Vestad.

Stor pågang
Hun oppfordrer alle som har pådratt seg misligholdt gjeld om å ta kontakt med kreditorene. Det er den beste måten å få i stand en løsning på, påpeker hun. I Bank2 merker man større pågang av folk som har fått privatøkonomien ut av kontroll og ønsker å refinansiere.
– Om man ikke vil fortsette et liv med purringer, inkassobrev, utpantninger og lønnstrekk, og i verste fall offentlig gjeldsordning, er refinansiering den minst smertefulle veien å gå. Mesteparten av alle henvendelser vi får, dreier seg om refinansiering av misligholdt gjeld, fortsetter hun.

Les også:
Bank2 med norgesrekord i økonomisk hjelp
Skrekk for postkassen