Slik organiserer dere økonomien i parforholdet

 

Bank2 yter bistand til mange som har opplevd samlivsbrudd – som er en typisk årsak til at den økonomiske hverdagen blir mer utfordrende.


Petter Bjørnstad er markedssjef i Bank2, og forteller at det finnes mange løsninger for hvordan man kan organisere økonomien i et parforhold.

– Rådgiverne i Bank2 kan bistå med å rydde opp i egen økonomi for å sikre et best mulig utgangspunkt for det økonomiske samlivet, sier Bjørnstad.

Felles økonomi

En av de største økonomiske avgjørelsene i et parforhold er om man skal ha felles økonomi eller ei. I en undersøkelse gjengitt i Dagbladet kommer det frem at nesten 50 prosent har fullstendig felles økonomi med sin partner. En slik løsning har sine fordeler, men den kan også ha konsekvenser man ikke har tenkt over.

– En felles økonomi gir en god oversikt over husstandens totale inntekter og utgifter, men kan samtidig skape skjevfordeling om det er store forskjeller mellom inntekter og utgifter blant partene i forholdet, uttaler Bjørnstad.

Videre forteller han at alle par bør ta diskusjonen om felles økonomi og finne den løsningen som passer for seg, men samtidig være klar over at det er både fordeler og ulemper uansett hvilket alternativ man går for.

Felleskonto

En felleskonto er en selvfølge ved felles økonomi, men det kan også være en lur konto å ha om man velger å ha en mer delt økonomi.

– Oppretter man en felleskonto bør man sette seg ned og avklare hvilke utgifter som skal betales fra kontoen og hvor mye hver skal bidra med i måneden, sier Bjørnstad.

En felleskonto gir et klart skille mellom hvilke kostnader som er felles, og hvilke som er private, og kan bidra til å trygge egen økonomi. Det gir også forutsigbarhet, ettersom man har avklart hvilke kostnader som skal dekkes felles og hvor mye hver skal bidra med.

Adskilt økonomi 

Et tredje alternativ er å holde økonomien fullstendig adskilt. Da har man kontroll over sin egen økonomi, og deler ikke på utgiftene i forholdet. Det er ikke veldig mange som velger dette, men det er likefullt et reelt alternativ å skille konsekvent mellom “mitt” og “ditt” også i et parforhold.

Med adskilt økonomi beholder du full kontroll over dine egne penger, men det kan fort by på utfordringer underveis. – Hva om sofaen, fjernsynet eller kjøleskapet dere begge bruker ryker, hvem skal da betale? Spør Bjørnstad åpent.

Samboerkontrakt 

Så fort man eier eller deler noe sammen, er samboerkontrakt et must. Ingen tenker at forholdet ryker i det man går sammen om økonomiske forpliktelser, men likevel anbefales det å ha en slik kontrakt på plass dersom noe skulle skjære seg på et senere tidspunkt.

Å sette opp en samboerkontrakt kan være krevende, men heldigvis ligger det mange maler og tips til hva en slik kontrakt bør inneholde ute på nett.

– Uansett hvilken utforming man går for bør kontrakten som et minimum inneholde punkter om hvem som eier hva, hva man har anskaffet i fellesskap, og hvordan eiendeler skal fordeles ved et eventuelt brudd, tilføyer Bjørnstad.

 

Låneeksempel: Effektiv rente 6,65% ved lån på 2 mill. over 25 år, kostnad kr. 2.033.291, totalt kr. 4.033.291, –