Arbeidsledigheten stiger. Boligprisene faller. Og hele 6000 nordmenn pådro seg betalingsanmerkninger i perioden august – oktober i år.

Slik sletter du betalingsanmerkninger

Årsrekord
Ved utgangen av oktober står 251 815 personer oppført med en eller flere betalingsanmerkninger. Dette er også det høyeste registrerte antallet gjennom 2015. Det viser den siste oversikten fra Tore Lia, datakvalitetsansvarlig i Bisnode. Erfaringsmessig øker det økonomiske misligholdet utover høsten, og når en absolutt topp i desember.

Forsinkelse
– Det er litt typisk for høsten at antall anmerkninger øker. Noe av dette skyldes trolig overforbruk i sommerferien, men det er også mye som tyder på at en stor del av årsaken ligger i at betalingsoppfølgingen blir forsinket gjennom sommeren, og dermed loggføres anmerkningene først på høsten, sier Lia.

Fire måneder
Det tar cirka fire måneder fra et krav forfaller til betaling og man blir registrert med en betalingsanmerkning.
Det betyr at misligholdet som nå rapporteres inn ligger tilbake i tid, fortrinnsvis gjennom sommeren.

Betalingsanmerkningene gjenspeiler at betydelige verdier som står som misligholdt og ubetalt – i underkant av 50 milliarder kroner.

Her kan du lese om hva refinansiering er – egentlig