Ansatte

Våre ansatte er noen av Norges mest erfarne på refinansiering. Sammen med deg vil vi forsøke å finne gode løsninger, hvor refinansiering kan bidra til en ny og bedre start på din økonomi. Gjennom samtaler og analyser identifiserer vi ulike løsningsalternativer, slik at du får en bedre betalingsevne.
Anita Hellerud

Anita Hellerud

Seniorrådgiver

  24132066
  ah@bank2.no

Anita Myhrvold Fallsen

Anita Myhrvold Fallsen

Regnskapsmedarbeider

  24132078
  amf@bank2.no

Bente Elise Olafsen Belseth

Bente Elise Olafsen Belseth

Depotansvarlig

  24132068
  bb@bank2.no

Britt Pedersen

Britt Pedersen

Seniorrådgiver

  24132065
  bp@bank2.no

Camilla Gimse Petersen

Camilla Gimse Petersen

Depotansvarlig

  24132052
  cgp@bank2.no

David B. Zumbo

David B. Zumbo

Rådgiver (Junior medarbeider)

 90964986
 dz@bank2.no

Diana Peters

Diana Peters

Markedssjef

  91859978
  dpe@bank2.no

Duyen Pham

Duyen Pham

Regnskapssjef

  99162127
  dp@bank2.no

Espen Dege

Espen Dege

Spes.eng ansvarlig

  41045227
  ed@bank2.no

Frode Ekeli

Frode Ekeli

Adm.dir./CEO

  91142303
  fe@bank2.no

Geirr Mosgaard-Lier

Geirr Mosgaard-Lier

Seniorrådgiver

  24132063
  gml@bank2.no

Glenn Flaathen

Glenn Flaathen

Seniorrådgiver

 24132071
  gf@bank2.no

Haakon Dalsbø

Haakon Dalsbø

Koordinator IT, FU og strategi

  48138080
  had@bank2.no

Hege Olsen

Hege Olsen

Depotmedarbeider

  24132067
  ho@bank2.no

Hege K. Berg-Larsen

Hege K. Berg-Larsen

COO

  90707355
  hbl@bank2.no

Heidi Bøhren

Heidi Bøhren

Rådgiver

  24132064
  hb@bank2.no

Henning Conradi-Guttulsrød

Henning Conradi-Guttulsrød

Seniorrådgiver

  24132069
  hcg@bank2.no

Helena Laul

Helena Laul

Kunderådgiver

  24132057
  hla@bank2.no

Johanna Falkeborn

Johanna Falkeborn

Rådgiver (Junior medarbeider)

 90970549
  jf@bank2.no

Lars I. Krohn

Lars I. Krohn

Risikocontroller kreditt

  92600542
  lk@bank2.no

 Marianne Venåshagen

Marianne Venåshagen

Senior depotmedarbeider

  24132076
  mnv@bank2.no

Mats Albins

Mats Albins

Rådgiver

  93487224
  mas@bank2.no

Nina Selte

Nina Selte

Seniorrådgiver

  95332980
Ole Fjeldstad

Ole Fjeldstad

CCO

  40454045
Petter Bjørnstad

Petter Bjørnstad

Salgssjef

  97975057
  pb@bank2.no

Sebastian Mikolajczyk

Sebastian Mikolajczyk

CSO

  92601622
Silje Ødegaard

Silje Ødegaard

Seniorrådgiver

  24132051
Stine Camilla Rygh

Stine Camilla Rygh

Seniorrådgiver

  24132054
  scr@bank2.no

Sverre Gulbransen

Sverre Gulbransen

CFO/Finansdirektør

  93403197

Sverre I. Pedersen

Sverre I. Pedersen

CRO

  95183034
  sip@bank2.no

Tine Thorsen

Tine Thorsen

Rådgiver

  47611006
  tt@bank2.no

Unn Elisabeth Benco

Unn Elisabeth Benco

Seniorrådgiver

  24132053
Wenche Ødeskaug

Wenche Ødeskaug

Seniorrådgiver

  48147564
Øystein Hagen Moe

Øystein Hagen Moe

Seniorrådgiver

  24132055
Nathalie Eikefjord

Nathalie Eikefjord

Depotmedarbeider

 24132076