Ansatte

Våre ansatte er noen av Norges mest erfarne på refinansiering. Sammen med deg vil vi forsøke å finne gode løsninger, hvor refinansiering kan bidra til en ny og bedre start på din økonomi. Gjennom samtaler og analyser identifiserer vi ulike løsningsalternativer, slik at du får en bedre betalingsevne.
Anita Hellerud

Anita Hellerud

Seniorrådgiver

  24132066
  ah@bank2.no

Anita Myhrvold Fallsen

Anita Myhrvold Fallsen

Regnskapsmedarbeider

  24132078
  amf@bank2.no

An-Magritt Wendelbo

An-Magritt Wendelbo

Seniorrådgiver

  24132071
  amw@bank2.no

Aud Nordbø Dokmo

Aud Nordbø Dokmo

Seniorrådgiver Prosjekt- og spesialfinansiering

  92236286
  and@bank2.no

Bente Elise Olafsen Belseth

Bente Elise Olafsen Belseth

Depotansvarlig

  24132068
  bb@bank2.no

Britt Pedersen

Britt Pedersen

Seniorrådgiver

  24132065
  bp@bank2.no

Camilla Gimse Petersen

Camilla Gimse Petersen

Depotansvarlig

  24132052
 cgp@bank2.no

Espen Dege

Espen Dege

Spes.eng ansvarlig

  24132056
  ed@bank2.no

Frode Ekeli

Frode Ekeli

Adm.dir./CEO

  91142303
  fe@bank2.no

Geir Magne Flyum

Geir Magne Flyum

Regnskapssjef

  24132077
  gmf@bank2.no

Geirr Mosgaard-Lier

Geirr Mosgaard-Lier

Seniorrådgiver

  24132063
  gml@bank2.no

Haakon Dalsbø

Haakon Dalsbø

Seniorrådgiver Prosjekt- og spesialfinansiering

  48138080
Hege Olsen

Hege Olsen

Depotmedarbeider

  24132067
  ho@bank2.no

Hege K. Berg-Larsen

Hege K. Berg-Larsen

Administrasjonssjef

  90707355
  hbl@bank2.no

Henning Conradi-Guttulsrød

Henning Conradi-Guttulsrød

Seniorrådgiver

  24132069
  hcg@bank2.no

Helena Laul

Helena Laul

Kunderådgiver

  24132057
  hla@bank2.no

Lars I. Krohn

Lars I. Krohn

Risikocontroller kreditt

  92600542
  lk@bank2.no

Nathalie Eikefjord

Nathalie Eikefjord

Depotmedarbeider

 24132076
Nina Selte

Nina Selte

Seniorrådgiver

  24132064
Ole Fjeldstad

Ole Fjeldstad

Leder Prosjekt- og spesialfinansiering

  40454045
Petter Bjørnstad

Petter Bjørnstad

Salgs- og markedssjef

  97975057
  pb@bank2.no

Sebastian Mikolajczyk

Sebastian Mikolajczyk

Leder PM

 92601622
Silje Ødegaard

Silje Ødegaard

Seniorrådgiver

  24132051
Stine Camilla Rygh

Stine Camilla Rygh

Seniorrådgiver

  24132054
  scr@bank2.no

Sverre Gulbransen

Sverre Gulbransen

CFO/Finansdirektør

  93403197

Sverre I. Pedersen

Sverre I. Pedersen

CCO

  95183034
  sip@bank2.no

Unn Elisabeth Benco

Unn Elisabeth Benco

Seniorrådgiver

  24132053
Wenche Ødeskaug

Wenche Ødeskaug

Seniorrådgiver

  48147564
Øystein Hagen Moe

Øystein Hagen Moe

Seniorrådgiver

  24132055