Av de 160 siste innvilgete gjeldsforhandlingene i Norge, er det tre ganger flere menn enn kvinner som har søkt slik ordning.


Åpning av gjeldsforhandlinger – frivillige eller tvungne – registreres i Gjeldsordningsregisteret i Brønnøysund. Registeret inneholder bare opplysninger om hvem som har fått innvilget gjeldsforhandling og gjeldsordning, ikke oversikt over de økonomiske forholdene til den enkelte.

LES OGSÅ: Slik fikk Kåre en økonomisk omstart

Blir navngitt
Alle som får innvilget gjeldsforhandlinger eller gjeldsordning blir navngitt i Norsk Lysningsblad, samt alder og hvor i landet vedkommende kommer fra.

Oslo har desidert høyest antall gjeldsforhandlinger. Oslo Tingrett har åpnet 64 gjeldsforhandlinger den siste måneden. Til sammenligning er det bare åpnet åtte i oljekrisefylket Stavanger og Sogn og Fjordane er fremdeles det fylket som har mest orden i den private lommeboken med åpning av bare fem gjeldsforhandlinger.

Flere krav
For å få åpnet gjeldsforhandlinger må du oppfylle flere krav.
Du må være varig ute av stand til å betjene gjelden din innenfor rimelige grenser.
Du må ha forsøkt å komme til en løsning med kreditorene.
Du kan ikke ha hatt gjeldsordning tidligere.

Loven setter også en del krav til type gjeld. Det er vanskelig å få gjeldsforhanlinger om gjelden tar utgangspunkt i en straffedom, skatt eller avgifter.

Omstart
Bank2 er en av få banker i Norge som refinansierer misligholdt gjeld. Svært mange i en økonomisk krevende situasjon henvender seg til banken for å få en økonomisk omstart og utfordringene speiler hele spekteret som forbruksgjeld, spillegjeld, skattekrav og generelt mislighold.