Det er ikke bare penger du arver fra dine foreldre. Forskning viser at gode og dårlige økonomivaner også går i arv.Det mener Lars Erik Hermansen i Siviløkonomenes forening Econa i Østfold, som også viser til forskning. Han tror skolen kan være en viktig bidragsyter.

Luksusfellen
– I 15 sesonger har TV-seere kunnet følge med på programmet Luksusfellen. Her ser vi hvor ille livet kan bli når forbruk og gjeld kommer ut av kontroll. Hovedpersonene i Luksusfellen er voksne, men ofte ser vi barn i bakgrunnen. Mye tyder på at disse barna ikke har de beste rollemodellene når det gjelder økonomistyring, sier han.

LES OGSÅ: Tina frykter for 2017

Samfunnet har gitt  hovedansvaret for barn og unges økonomiopplæring skal ligge hos foreldrene. Det viser en undersøkelse gjennomført for Econa av Ny Analyse og Norstat. På Østlandet svarer 67 prosent at ansvaret ligger hos foreldrene, 25 prosent på skolen og 5 prosent hos politikerne.

Manglende selvinnsikt
– Hvorfor er det slik, når vi vet at mange foreldre verken har kompetanse eller interesse til å ta dette ansvaret? Skyldes det manglende selvinnsikt, eller er det fordi de ikke har tillit til skolens økonomiundervisning? Flertallet oppgir nemlig at de opplever opplæringen innen personlig økonomi i skolen som svært dårlig eller dårlig. Kun sju prosent på Østlandet svarer at økonomiopplæringen er bra eller svært bra, fortsetter Hermansen.

LES OGSÅ: Styr unna raske forbrukslån

Dårlig kontroll
Undersøkelsen indikerer også en sammenheng mellom manglende kunnskap og dårlig økonomisk kontroll. De som svarer feil på relativt enkle faktaspørsmål om økonomi, oppgir også i større grad at de har økonomiske problemer.

Forskning fra blant annet professor Ellen K. Nyhus ved Universitetet i Agder viser at foreldres holdninger og kompetanse om personlig økonomi går i arv. For eksempel viser det seg at barn som får sparepenger og snakker med foreldrene om økonomi, sparer mer som voksne. Også på andre områder ser man det samme mønsteret.

Foreldre
– Selvsagt har foreldrene en viktig rolle når det gjelder å gi barna økonomikunnskaper og gode holdninger, og mange gjør en god jobb. Samtidig stilles vi i dagens samfunn overfor privatøkonomiske valg som er helt annerledes og har større konsekvenser enn i tidligere generasjoner. Lån er for eksempel mye lettere tilgjengelig, ikke minst dyre forbrukslån. Det er dessverre mange foreldre som ikke evner å gi barna en god start på dette området. De kan rett og slett ikke nok selv, noe som får store konsekvenser for barna. Det er dypt urettferdig at økonomiske problemer går i arv, og det er viktig at skolen bidrar til å redusere det underliggende kunnskapsgapet som forårsaker dette, mener Hermansen.

Økonomitrenere
Econa mener at grunnleggende økonomikunnskaper er så viktig at foreningen har tatt initiativ til prosjektet Økonomiglede. Målet er å gi ungdom glede av og kunnskap om økonomi.
– Blant våre 20.000 medlemmer vil vi velge ut «økonomitrenere» som kommer inn i klasserommene og tilbyr et undervisningopplegg innen økonomi. Opplegget blir skreddersydd for ungdommer og er en ekstra støtte til lærerne og elevene,sier han.

Dersom ikke skolen kommer sterkere på banen enn de er nå, tyder alt på at Luksusfellen kan finne sine fremtidige eksempler blant barna til dagens deltakere, mener Econa.