Stadig flere pensjonister pådrar seg inkassogjeld og betalingsanmerkninger, viser tall fra Bisnode.

– Det er økonomisk tøffere å være pensjonist i dag enn for 20 år siden, konkluderer generalsekretær Knut Chr. Høvik i Seniorsaken. Han presiserer at pensjonistøkonomien på ingen måte er generell. Det finnes grupper som har gått av med pensjon tidlig, og som likevel fortsetter i full jobb og kan tjene nærmest dobbelt av det de gjorde i «ordinært» arbeid.

Får henvendelser
Samtidig er det en stor gruppe eldre som har lite å rutte med i form av vanlig pensjon eller minstepensjon.
– Vi får henvendelser fra medlemmer som forteller at de ikke er i stand til å kjøpe dyre gaver til verken barn eller barnebarn. Gjennomgående er dette minstepensjonister som må leve sparsommelig, sier Høvik.
– Opplever pensjonister kjøpspress på linje med yngre?
– Helt klart. Pensjonistene er friskere og lever lenger enn før og de etterspør i større grad reiser og opplevelser. Samtidig er det svært mange som mottar minstepensjon samtidig som Staten underregulerer pensjonen. Dermed blir økonomien mer anstrengt og man kan ikke leve økonomisk som man gjorde da man var arbeidsfør, sier generalsekretæren, og fortsetter:

Økonomisk sjokk
– Det er svært mange som opplever et økonomisk sjokk når de blir 67 år og pensjonist. Da blir utbetalingene vesentlig redusert sammenlignet med tidligere lønnsinntekt.
Høvik oppfordrer imidlertid også pensjonistene til å gå i seg selv for at ikke enda flere skal pådra seg økonomiske forpliktelser som forverrer situasjonen.
– Det er naturlig at pensjonistene ønsker å videreføre sitt gode liv når man er mentalt og fysisk oppegående, sier Høvik.

Legg penger til side
Høvik har et krystallklart råd til dem som ennå ikke har nådd pensjonsalder.
– De unge må tenke på at en dag blir også de pensjonister. Det er viktig at det finnes ordninger på arbeidsplassen som sikrer større utbetalinger når man blir pensjonister, og selvfølgelig bør den enkelte ta ansvar for å legge penger til side. Skal man delta på den forbrukskarusellen som råder i dag, krever det mer enn minstepensjon, konstaterer generalsekretæren.