Et regjeringsoppnevnt utvalg som skisserer fremtidens skole foreslår å styrke undervisningen om personlig økonomi og forbruk.

Les også
Bank2 med norgesrekord i økonomisk hjelp
Foreldre fungerer som bank for de yngre
Frekt å nevne egen lønn

– Det er svært positive signaler fra dette utvalget når de sier at kompetanse knyttet til å gjøre ansvarlige valg i eget liv er viktig, og at de ønsker å inkludere personlig økonomi og forbruk sterkere i norskundervisning. Vi mener det er helt avgjørende å utstyre våre barn og unge med god kunnskap om personlig økonomi, slik at vi kan utdanne gode og kritiske forbrukere og forebygge ukloke økonomiske avgjørelser, sier admministrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Sentral kompetanse
Finans Norge har lenge arbeidet for at personlig økonomi bør tas inn som fag både i grunnskolen og videregående skole. Kunnskap om personlig økonomi er en helt sentral kompetanse å lære i et moderne samfunn. Dette påpeker også det såkalte Ludvigsen-utvalget, og foreslår at dette skal inngå i det flerfaglige temaet livsmestring, som skal ha klare kompetansemål og inntas både i grunnskolen og videregående skole.

Utvalget har vurdert hvordan skolen skal møte krav og utfordringer fra samfunns- og arbeidsliv i årene fremover.

Økonomiske fristelser
Kreutzer peker på at ungdom møter flere økonomiske fristelser enn før, og i stadig yngre alder. Forbrukspress kombinert med avbetalingsløsninger, uregulerte låneordninger i sosiale medier og manglende kunnskap om konsekvenser er en farlig blanding.

Finansnæringen bidro i fjor til at mer enn 21.000 elever i ungdomsskolen fikk opplæring i personlig økonomi. Det utgjør mer enn 1/3 av et årskull. Finans Norge håper nå at personlig økonomi også kan komme på dagsordenen hos utdanningsmyndighetene.

– Det haster, for som samfunn har vi ikke råd til å la enda en generasjon ungdommer gå over i de voksnes rekker uten denne verdifulle kompetansen. Skal man delta i dagens samfunn er kompetanse i personlig økonomi like viktig som å kunne lese og skrive, sier Kreutzer.

(Foto: Finans Norge)