En av ti nordmenn vet ikke om de klarer å betjene gjelden sin det neste året

 

Det går frem av en befolkningsundersøkelse gjennomført av InFact våren 2020. – Vi merker at misligholdet av forbrukslån øker, sier Petter Bjørnstad. 


Han er markedssjef i Bank2, som spesialiserer seg på å tilby finansiering til lånesøkere som ikke kvalifiserer for lån i andre banker.

– Ofte er det uforutsette problemer som gjør at folk får økonomiske utfordringer. Det kan være et samlivsbrudd, men det er heller ikke uvanlig at tap av fast inntekt gjør det krevende å betjene forpliktelsene sine, sier Bjørnstad.

Korona får konsekvenser for norsk økonomi og enkeltmennesker 

Koronapandemien har fått dramatiske konsekvenser for norsk økonomi og flere eksperter mener lavkonjunkturen vil vedvare i flere år.

– Mange har kommet i en vanskelig situasjon som følge av korona. Ikke alle har spart opp en økonomisk buffer til å klare gjeldsforpliktelsene, sier Bjørnstad.

I midten av mai rapportere NAV at 372.500 personer var registrert som arbeidssøkere hos NAV, som utgjør 13,3 prosent av arbeidsstyrken.

En gjeldstynget befolkning

Bank2 hjelper typisk personer med betalingsanmerkninger eller andre økonomiske problemer som trenger refinansiering. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var norske husholdningers gjeldsrate 2,3 ganger inntekten ved inngangen til 2020.

– Det er ingen hemmelighet at nordmenn i en årrekke har dratt på seg mer gjeld. Ved starten av årtusenet var det samme tallet 1,25. Økningen i forbruksgjeld kommet på toppen av en svært høy og økende boliggjeld, forklarer Bjørnstad.

Forbrukslån utgjør i underkant av fire prosent av samlet gjeld i norske husholdninger, mot i overkant av to prosent for 10 år siden, viste tall fra Finanstilsynet før jul.

Flere vil slite med å betjene gjelden

I april 2020 gjennomførte InFact en landsdekkende spørreundersøkelse på vegne av Bank2 som viste at 11,2 prosent av befolkningen ikke vet om de klarer å betjene gjelden sin det neste året. Rett under fem prosent svarte at de ikke ville klare det.

– Det er bedre å søke råd enn å være fortvilet. Det finnes en vei ut. Vi hjelper mange i løpet av et år og er spesialisert på å gi økonomisk veiledning til de som ønsker å få orden på egen økonomi, forklarer Bjørnstad.

Rådgiverne er der for deg

Når det gjelder lån uten sikkerhet er Bjørnstad klar i sitt råd, og mener flere burde vurdere refinansiering med sikkerhet i egen bolig.

– Hvis du allerede har lån uten sikkerhet, er det viktig å prioritere å betale ned på disse. Dersom du allerede nå ser at du vil slite, bør du kontakte noen som kan hjelpe med refinansiering, avslutter Bjørnstad.


Låneeksempel: Effektiv rente 6,65% ved lån på 2 mill. over 25 år, kostnad kr. 2.033.291, totalt kr. 4.033.291, –