Pressemelding i forbindelse med publisering av Q1 rapport 2016