Pressemelding i forbindelse med publisering av Q3 rapport 2016