Får du ikke forbrukslån? – Dette er vårt råd

En ny forskrift fra regjeringen skal sikre at bankene kun gir forbrukslån til dem som virkelig klarer å betjene gjelden. Heldigvis er den ikke til hinder for deg som ønsker refinansiering.


Flere norske politikere har tatt til orde for strengere regler for bankene som gir forbrukslån. I februar 2019 kom det nye regler som bankene må forholde seg til.

– Dette vil gi bankene bedre oversikt over kundenes forhold, slik at de kan gjøre mer korrekte kredittvurderinger, og dermed kunne bidra til at færre får forbrukslån dersom de vil slite med å betale tilbake, sier finansminister Siv Jensen.

Den nye forskriften skal gjelde frem til utgangen av 2020, og dette er de viktigste kravene i den nye forskriften:

  • Betjeningsevne: Bankene skal ikke gi forbrukslån uten at kunden har betjeningsevne til å tåle en renteøkning på fem prosentpoeng på samlet gjeld.
  • Gjeld i forhold til inntekt: Bankene skal ikke gi forbrukslån hvis kundens samlede gjeld er over fem ganger årsinntekten.
  • Avdragsbetaling: Bankene skal kreve månedlig nedbetaling av forbrukslånet, og lånet skal nedbetales i løpet av fem år.

Hvis ikke bankene tilpasser seg de nye kravene innen 15. mai 2019, kan Finanstilsynet ta frem pisken. Følger ikke bankene reglene kan de få bøter eller i verste fall miste konsesjonen sin.

Får ikke konsekvenser for de som ønsker å rydde opp i egen økonomi

Forskriften er ikke til hinder for å refinansiere eksisterende gjeld, så lenge ikke det totale lånebeløpet ditt eller de totale kostnadene over lånets løpetid øker.

– Kunder som har stor kortsiktig gjeld i form av forbrukslån og flere kredittkort har ofte svært høye rentekostnader. For mange av disse kan det være hensiktsmessig å samle lånene ett sted, hvis det gir lavere rente og kunden får hjelp til å håndtere gjelden, sier en rådgiver i Bank2.

Veksten i forbrukslån har over flere år vært dobbelt så høy som den generelle gjeldsveksten, ifølge Finansdepartementet. Forbrukslån utgjør i overkant av tre prosent av husholdningenes samlede gjeld, men står for hele 14 prosent av husholdningenes samlede renteutgifter.

– Vårt råd er å sørge for å ha en økonomisk buffer. Mange som havner i gjeldsproblemer gjør det på grunn av relativt uforutsette hendelser, som for eksempel tap av arbeidsinntekt, en skilsmisse eller ulykke. Dersom du havner i pengetrøbbel er det viktig å søke hjelp så tidlig som mulig, sier Bank2-rådgiveren.

Låneeksempel: Effektiv rente 6,65% ved lån på 2 mill. over 25 år, kostnad kr. 2.033.291, totalt kr. 4.033.291,-