Så mange har mottatt inkasso

Akkurat nå er det nærmere 750 000 nordmenn som har én eller flere inkassosaker mot seg. Nær en tredel av befolkningen har i løpet av livet fått inkassovarsel i postkassen.

– Dette er skremmende høye tall, både når det gjelder hvem som har inkasso mot seg akkurat nå, og også antallet som har hatt slike krav mot seg, sier salgs- og markedssjef Petter Bjørnstad i Bank2.

Økt pågang
Banken har gjennom hele 2017 merket økt pågang fra personer som ønsker å refinansiere misligholdt gjeld. I november nådde også antallet betalingsanmerkninger en årstopp med langt over 250 000 personer. Bank2 spurte nylig befolkningen – gjennom Infact – om de noen gang har mottatt inkasso. Ikke overraskende er det flest menn som har fått slike brev i postkassen.

Småbarnsforeldre
– Pensjonister er den gruppen som i minst grad får inkasso, mens småbarnsforeldre i alderen 30-44 år ligger helt i toppen. Dette kan kanskje forklares med at dette er den perioden i livet hvor mange sliter med å strekke til økonomisk. Det er kostbart å være småbarnsforelder, sier Bjørnstad.
Det er også tildels store geografiske forskjeller. Nordlendingene mottar i langt større utstrekning inkasso enn for eksempel innbyggerne i omegnskommunene til Oslo.

Evne og vilje
– Undersøkelsen forteller ingenting om hvor mange inkassokrav den enkelte har motatt. Her vil tallene variere voldsomt. Du har dem som nesten ved et uhell har mottatt inkasso og dem som er gjengangere hos inkassobyråene. Nesten samtlige vi bistår med refinansiering har inkassokrav mot seg, sier Bjørnstad.

Visste du at Bank2 er en spesialisert bank som refinansierer misligholdt gjeld?
Du kan bli bedre kjent med banken på Bank2

Låneeksempel: Effektiv rente 6,65% ved lån på 2 mill. over 25 år, kostnad kr. 2.033.291, totalt kr. 4.033.291,-